Monthly Archives: September 2016

Stoppen met de aderlating!

Bijna 9000 afvloeiingen in het kader van collectieve ontslagen zijn sinds begin dit jaar aangekondigd.  2200 bij Caterpillar, 650 bij Axa, 300 bij P&V, maar ook bij Douwe Egberts, IBM, TUC Rail, MS Mode… zonder de afvloeiingen in de bedrijven mee te tellen waarvan de media niet spreken, de vertrekken die niet vervangen worden en…

Een eindeloze bezuinigingspolitiek… voor de werkers

In plaats van de 2,4 miljard € aan besparingsmaatregelen, is het 4,2 miljard die de regering nu in oktober gaat zoeken. Waarom? Omdat de kassen van de sociale zekerheid vertonen een tekort van 698 miljoen €. Maar als de patronale bijdragen van 33% naar 25% worden verminderd, kunnen de kassen zeker geen batig saldo meer…

De mobiliteit van morgen…

72 000 vroegtijdige doden elk jaar in Europa, waaronder 2 300 in België: dit is het effect van de concentratie van stikstofoxiden (NOx) in de stedelijke zones die voornamelijk door de vervuilende gassen van wagens worden veroorzaakt.  Geen enkele autobouwer leeft de emissienorm Euro 6 na, en sommigen, zoals Fiat, Renaut, Opel, overschrijden die met…