WIE ZIJN WE?

Het kapitalisme laat elke dag zien dat het niet alleen een onrechtvaardig en gewelddadig systeem is, maar ook dat het een zware bedreiging vormt voor de mensheid : het veroorzaakt crisissen, oorlogen, uitputting van natuurlijke grondstoffen en milieuverontreiniging. Deze problemen kunnen niet worden opgelost zonder een einde te maken aan de anarchie van de huidige kapitalistische maatschappij. Zij is onderverdeeld in sociale klassen en berust op economische concurrentie en individuele egoïsme.

Arbeidersstrijd/Lutte ouvrière organiseert mannen en vrouwen die ervan overtuigd zijn dat het communisme de enige toekomst is voor de mensheid.

We zijn ervan overtuigd dat de werkers het kapitalisme kunnen vervangen door een vrije, broederlijke en menselijke maatschappij, want zij vormen de meerderheid van de bevolking en doen de samenleving draaien. Ze hebben ook geen enkel persoonlijk belang bij het behouden van de huidige maatschappij.

We zijn ervan overtuigd dat de werkers de middelen hebben om de Staat van de bourgeoisie te vervangen en zowel de grote bedrijven en banken als de hele werking van de economie en politiek te onderwerpen aan hun collectieve en democratische controle. Dit is de voorwaarde voor een maatschappij die in het belang van iedereen georganiseerd zou worden en waar iedereen de macht effectief zou kunnen uitoefenen.

Bovendien verdedigen we het idee dat werkers geen vaderland hebben en dat een volk dat een ander onderdrukt niet vrij kan zijn. We beroepen ons op het communistisch manifest van Karl Marx en Friedrich Engels dat met de oproep ”proletariërs aller landen, verenigt U!” eindigt.

Arbeidersstrijd/Lutte ouvrière maakt deel uit de Internationale Communistische Vereniging (trotskistisch) waarvan de bekendste afdeling Lutte ouvrière in Frankrijk is, de partij van Arlette Laguiller en Nathalie Arthaud.

We beroepen ons op Trotski, de Russische revolutionair en kameraad van Lenin, die vermoord is omdat hij nooit is gezwicht en tot het einde de communistische ideeën heeft verdedigd tegen het stalinisme.