Onze ideeën

Stemmen voor Lutte Ouvrière betekent stemmen voor arbeiders: arbeiders, bedienden, gepensioneerden, verpleegkundigen, leraren… en niet voor beroepspolitici! Stemmen voor Lutte Ouvrière betekent stemmen om jouw kant te laten horen: de kant van de arbeiders!

Stemmen tegen het kapitalisme: uitbuiting, winstbejag, concurrentie en oorlog. Het betekent uiting geven aan je afwijzing van een kapitalistisch systeem dat gebaseerd is op de uitbuiting van arbeiders ten gunste van de grote bazen, de aandeelhouders van de banken en de grote bedrijven!

In elk land is de macht in handen van de miljardairs die de banken en grote bedrijven bezitten. Politici doen niets anders dan hen dienen. Met de verkiezingen verandert er niets, de miljardairs worden niet gekozen. Stemmen voor Lutte Ouvrière betekent nee zeggen tegen de dictatuur van deze minderheid van kapitalisten die hun privileges verdedigen ten koste van de hele mensheid.

Het kapitalistische systeem kan niet verbeterd worden, het moet omvergeworpen worden! Lutte Ouvrière betekent ja zeggen tegen arbeiders die in elk land de macht overnemen en de zaken zelf besturen!

Het verdedigen van het communistische perspectief betekent het voorbereiden en organiseren voor het moment waarop de meerderheid van de arbeiders en de hele bevolking ervan overtuigd is dat ze het kapitalisme moeten afschaffen voor een communistische toekomst. Communisme heeft niets te maken met de dictaturen van Stalin tot Poetin, van Mao tot Xi Jinping en Noord-Korea. Deze machten zijn net zo gewelddadig en antidemocratisch als die van India, Saoedi-Arabië, Israël en vele anderen, ook al zijn ze bondgenoten van de westerse kapitalistische heersers. Een communistische samenleving zal er een zijn waarin arbeiders de samenleving besturen in overeenstemming met de behoeften van de hele mensheid.