Wie wordt gecontroleerd en waarom?

In 2023 voerde de ONEM 92.000 controles uit van de gezinssituatie, de woonplaats en het inkomen van werklozen met een uitkering. 5.732 werklozen werden bestraft en de administratie recupereerde 22 miljoen euro.
Terwijl de ambtenaren van de RVA ongelooflijk veel uren besteedden aan het uitzoeken wie met wie samenwoonde onder de slachtoffers van werkloosheid, kostten belastingontduiking en fraude door de rijken de belastingdienst in hetzelfde jaar 30 miljard euro. Meer dan 1000 keer meer!
Het doel van de controles van de RVA is niet om geld te besparen, maar om werkers precaire werkers te bedreigen zodat ze zich aan de voorwaarden van de bazen schikken.