Hoofdartikel

De echte onveiligheid zijn de ontslagen en lage lonen

“Onveiligheid! Meer politie!” Al wekenlang voeren politici met de verkiezingscampagne hun demagogische verklaringen over de “onveiligheid” op. Ze beweren allemaal het probleem op te lossen door het aantal politieagenten te verhogen, of zelfs door het leger de straat op te sturen. Extreemrechts voegt er zijn schurkachtige vooroordelen aan toe waarin immigratie wordt gelijkgesteld aan criminaliteit.
Werkers weten wat onzekerheid betekent. Niet alleen omdat drugshandel, overlast en criminaliteit ons leven teisteren, vooral in volksbuurten.
Maar de onveiligheid die ons het meest zorgen baart, is de onzekerheid die ons werk en ons loon treft!
Hoe kun je de rekeningen betalen en boodschappen doen als lonen en uitkeringen de stijgende prijzen niet kunnen bijhouden? Hoe kun je fysiek op het werk staande houden en voorkomen dat je ziek wordt als het werktempo steeds hoger wordt? Hoe kan ik mijn kinderen vooruitzichten bieden als de gezondheidszorg en het onderwijs blijven verslechteren? Zal ik mijn baan houden of een andere vinden die genoeg betaalt om van te leven?
Miljoenen van ons stellen zich deze vragen omdat een handvol aandeelhouders en bazen, die dorsten naar winst, ons steeds slechtere levensomstandigheden opleggen.
Vandaag de dag willen ze meer dan ooit dat wij voor hun crisis betalen om hun winsten te behouden.
Bij Audi in Vorst, of Volvo Cars en Volvo Trucks in Gent, ondanks recordwinsten, ontslaan de bazen tijdelijke werkers en leggen ze weken werkloosheid op.

De familie Van Hool in Lier (bus- en trailersproductie), die decennialang enorme winsten maakte over de ruggen van de arbeiders, gaat nu failliet en is van plan hen te ontslaan. En aasgierbeleggers vliegen al rond wat er over blijft van het bedrijf om de arbeiders verder uit te buiten.

De aandeelhouders van Delhaize en Intermarché hebben winkels in franchise gegeven om hun marges te vergroten. Voor werkers betekent dit verlies van loon, verhoogde werkdruk en ontslagen.
In bedrijven heerst de onveiligheid tegenover chantage door bazen en managers. Of het nu gaat om het nemen van congé of het werken in veiligheid, de dreiging van degradatie of ontslag als de doelstellingen niet worden gehaald, ligt op de loer.
De boerenbeweging heeft laten zien hoe onveilig velen van hen zijn. De kleinste boeren worden verstikt, ingeklemd tussen de voedingsmiddelenindustrie en de aankoopcentrales.
Voor alle ontslagen werkers verscherpen de regeringen de voorwaarden om een werkloosheidsuitkering te ontvangen. Naast al diegenen die zijn uitgesloten, moeten degenen die recht hebben op een werkloosheidsuitkering vaak wekenlang wachten en urenlange administratieve procedures doorlopen in de hoop een uitkering te ontvangen… als de RVA geen voorwendsel vindt om hen af te snijden.
Steeds meer mensen, waaronder jongeren en kinderen, raken dakloos of op straat als gevolg van het verlies van hun baan of huis. Deze toename van armoede is een directe oorzaak van de toename van geweld. Zonder middelen en huisvesting worden ze het doelwit van illegale handel en bendes.
In andere landen neemt dit geweld nog barbaarsere vormen aan. Overal ter wereld beginnen en voeden de kapitalisten en hun Staten gewapende conflicten en bloedbaden. In Oekraïne, Gaza, Congo, enz. voeren de kapitalisten oorlogen om de controle over mijnen, olie, land en markten.
De rivaliteit tussen kapitalisten om de controle over gebieden en grondstoffen heeft ook gevolgen in Europa, waar alle regeringen massaal aan het herbewapenen zijn om zich voor te bereiden op grootschaligere conflicten, door te snijden in sociale budgetten. Maar het aannemen van personeel in de wapenindustrie of het leger zal zeker niet leiden tot de welvaart van morgen. Integendeel, ze maken de weg vrij voor nog meer vernietiging, bloedbaden en ellende overal.
Sociale onveiligheid en oorlogen zijn een gevolg van het kapitalisme. Om rijk te worden legt de bourgeoisie overal uitbuiting, plundering en oorlog op.
Het is niet genoeg om “goed te stemmen” bij verkiezingen om hier een einde aan te maken. Geen enkele regering kan de crisis van het kapitalisme oplossen of de oorlogen stoppen. Daarvoor moeten we de macht van de bourgeoisie omverwerpen. Wij zijn het, de werkende mannen en vrouwen van de wereld, die de maatschappij draaiende houden en al haar rijkdom creëren. Het is aan ons om haar te leiden door de verdeeldheid te overwinnen die de bazen en politici ons willen opleggen en door ons over de grenzen heen te verenigen!

Nieuws

Migreren op gevaar van eigen leven!

Volgens een rapport van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn de afgelopen 10 jaar 63.000 mensen omgekomen of vermist geraakt toen ze probeerden te migreren.
De meeste van deze mensen, die probeerden een plek op de planeet te vinden waar ze het recht zouden krijgen om te leven, zijn verdronken. In andere gevallen is de dood te wijten aan dorst of honger. Sommigen verdwijnen in de mensenhandel, anderen verdwalen in de woestijn…
In werkelijkheid onderschat zelfs het cijfer van 63.000 de realiteit volledig, omdat nog veel meer mensen in totale stilte hun leven verliezen. De IOM zelf legt in haar rapport uit dat het slechts “het topje van de ijsberg” laat zien.
De risico’s die mensen nemen om te migreren, weerspiegelen hoe verschrikkelijk het geweld is dat ze dagelijks ervaren in hun land van herkomst. De overgrote meerderheid van deze vrouwen, mannen en kinderen komt uit regio’s waar een gewapend conflict woedt. Op de vlucht voor oorlog of armoede riskeren ze hun leven zonder enige zekerheid dat ze een toevluchtsoord zullen vinden.
Deze situatie, die iedereen kent en erkent, is weerzinwekkend. Ze is des te weerzinwekkender omdat ze plaatsvindt met totale onverschilligheid van de kant van de westerse leiders, die af en toe doen alsof ze geraakt zijn door het aantal doden in de Middellandse Zee.
Want terwijl deze zee de dodelijkste grens is voor migranten, zijn de dodelijkste individuen de westerse politici en kapitalisten, die verantwoordelijk zijn voor de ellende en oorlog wereldwijd!
De bazen van de grote multinationals, die onderling concurreren om olie, mineralen en andere grondstoffen, vertrouwen voortdurend op de legers van Staten of milities om hun dominantie te vestigen. Zij en de politici in hun dienst houden de mensheid in barbarij.

Racisme en demagogie over de onveiligheid

Rechtse en extreemrechtse politici beschuldigen immigranten ervan verantwoordelijk te zijn voor criminaliteit, met het argument dat ze een groot deel uitmaken van de gevangenen in België.
Als er veel immigranten in de gevangenis zitten, komt dat omdat ze zich in een meer precaire situatie bevinden en omdat de vonnissen over het algemeen veel strenger voor hen zijn.
Veel immigranten kunnen niet legaal werken in België, ze kunnen alleen slecht betaald en zwart werk doen en sommigen raken verzeild in de kleine handel om te overleven.
Bovenal vervolgt de burgerlijke justitie veel vaker kleine criminelen dan machtige maffianetwerken of witteboordencriminelen met advocaten en de middelen om politie of rechters om te kopen. Bovendien worden immigranten veel vaker door de politie gecontroleerd dan blanken.
Zelfs nog voor ze berecht zijn, worden buitenlanders, die vaak dakloos zijn, veel vaker opgesloten door de rechtbanken. Ze worden ook vaker veroordeeld tot langere gevangenisstraffen en hun straffen worden minder vaak aangepast (zoals elektronische armbanden, voorwaardelijke straffen of werkstraffen).
Als er meer buitenlanders in de gevangenis zitten, dan is dat omdat de Staat en de bourgeoisie het leven van de allochtone werkers onmogelijk maken om ons te verdelen en ons nog meer uit te buiten.
Om te strijden tegen sociale onveiligheid: tegen ontslagen, lage lonen en uitbuiting; moeten we ons verenigen – Belgische en buitenlandse werkers – tegen onze gemeenschappelijke vijand, de bazen!