Audi : een grote aanval van de directie

Audi heeft een einde gemaakt aan de tijdelijke contracten. Midden in een periode van economische werkloosheid kregen deze 371 werkers, van wie sommigen al meer dan 2 jaar in de fabriek werkten, het nieuws te horen via de bedrijfsapplicatie en een gewone e-mail. De directie was waarschijnlijk bang voor hun reactie! Hoe kunnen ze een baan en een fatsoenlijk loon vinden in deze crisissituatie, die met de dag erger wordt?
De werkers met een vast contract zullen op 8 april terugkeren naar de fabriek met een nieuwe taakverdeling, die zwaarder zal zijn omdat tijdelijke werkers de zwaarste taken op zich namen. Moeten werkers van 40 of 50 jaar terug naar de lopende band? En iedereen voelt dat de directie gaat proberen om de posten nog zwaarder te maken.
Na maanden van geruchten, waarin de vakbonden niets anders voorstelden dan het einde van de onderhandelingen af te wachten… heeft de directie doorheen geramd en aan iedereen laten zien op welke manier ze onderhandelde!
En deze aanval op uitzendkrachten laat zien welk lot ons allemaal te wachten staat: sterven op het werk als de productie doorgaat, of werkloos worden als de aandeelhouders van Audi besluiten om het bedrijf te sluiten.
Tenzij we vastberaden terugvechten!

Vandaag de dag zijn veel mensen pessimistisch over hun capaciteit om zichzelf te verdedigen en Audi terug te dringen. Maar niet iedereen geeft op! Hier en daar wordt verzet voorbereid. Als ze collega’s bij de assemblage nodig hebben, hoefden ze de uitzendkrachten alleen maar niet te ontslaan!
En veel mensen hebben de bekendmaking gehoord van de resultaten van de Volkswagen-groep, waar Audi deel van uitmaakt, voor 2023: de nettowinst is 17,9 miljard euro, een nieuw record! Het dividend voor de aandeelhouders, dat tussen 2020 en 2022 al met 80% is gestegen, zal opnieuw worden verhoogd.
Dus nee, niets van dit alles is aanvaardbaar! En het geld is er voor andere oplossingen.
Neem de geaccumuleerde winsten om banen te behouden, inclusief die van tijdelijke werkers, lonen te behouden en bestaand werk te verdelen.
Of, als de aandeelhouders besluiten om de fabriek te sluiten, zorg er dan voor dat iedereen zijn volledige loon krijgt uitbetaald totdat ze weer een fatsoenlijk betaalde baan vinden.
We zijn met duizenden in het bedrijf en we hebben de middelen om druk uit te oefenen op Audi, en ook op alle bedrijven in de regio als we zoiets besluiten, op de politieke partijen met nog maar een paar maanden te gaan voor de verkiezingen, en op de volgende regering.
Als we het besluiten, kunnen we een macht worden.
Klinkt dat utopisch? Wat utopisch is, is hopen dat alles uiteindelijk goed komt, zonder dat we ons hoeven te organiseren en een vastberaden strijd moeten voeren om onze belangen te verdedigen.