Een eindeloze bezuinigingspolitiek… voor de werkers

In plaats van de 2,4 miljard € aan besparingsmaatregelen, is het 4,2 miljard die de regering nu in oktober gaat zoeken.

Waarom? Omdat de kassen van de sociale zekerheid vertonen een tekort van 698 miljoen €. Maar als de patronale bijdragen van 33% naar 25% worden verminderd, kunnen de kassen zeker geen batig saldo meer vertonen.

De fiscale inkomen zijn ook minder belangrijk dan verwacht, want de economische groei daalt. Maar met de indexsprong en de stijging van de taksen en accijnzen kon de consumptie ook niet stijgen.

En het Planbureau kondigt al 5 miljard € extra besparingen voor 2018, een raming die heel waarschijnlijk naar boven toe zal herzien worden, zoals de andere keren.

De regeringen rechtvaardigen hun bezuinigingspolitiek door uit te leggen dat de schuld terugbetaald moet worden.  Maar de besparingsmaatregelen stapelen zich op en de schuld wordt steeds groter.  In werkelijkheid dient de bezuinigingspolitiek alleen om de inkomen van de rijken en van de bedrijven te behouden ondanks de economische slapte van het kapitalisme… door in de zakken van de bevolking te nemen.