VS: Extreemrechts doet stoer

Honderden aanhangers van Trump zijn het gebouw van het Congres in Washington D.C. binnengedrongen, wat vier uur chaos en vijf doden veroorzaakte. Trump had zijn aanhangers opgeroepen om te demonstreren en om te protesteren tegen zijn verkiezingsnederlaag, en tienduizenden van hen kwamen uit het hele land. Met de passiviteit of medeplichtigheid van sommige politieagenten die belast waren met de verdediging van het gebouw en/of dankzij hun vrijwillige onvoorbereidheid, konden sommige van de demonstranten het gebouw binnenkomen, waarbij ze een paar kantoren plunderden.
Het zijn deze groepen, dicht bij of leden van Amerikaans extreemrechts, die tegen de lockdown demonstreren, die « Black lives matter » demonstranten aanvallen – soms schietend op hen -, die graag gewapend paraderen.  Velen van hen zijn navolgers van de Ku Klux Klan, nazi’s of blanke supremacisten.

Dit milieu zal niet verdwijnen met de verkiezingsnederlaag van Trump, nog minder met deze gewelddadige, reactionaire en gewapende milities, ongetwijfeld versterkt door hun demonstratie op Capitol Hill. Deze bendes kunnen steeds actiever, arroganter en gewelddadiger worden en onder andere voorwendselen weer mobiliseren.

De crisis en de chaos waarin het kapitalisme wegzinkt, vormen een voedingsbodem voor hun ontwikkeling. Ze aarzelen niet om de gerechtvaardigde woede van de arbeidersklasse te gebruiken en stellen zich op als de meest radicale en vastberaden oppositie tegen politici, partijen en het staatsapparaat, maar niet tegen de kapitalisten, hun uitbuiting en hun winstbejag. Het is altijd om de woede af te wentelen van degenen die verantwoordelijk zijn voor het kapitalisme naar de buitenlanders en degenen die armer zijn dan zichzelf. Het is altijd om verdeeldheid te zaaien, en zelfs het geweld, onder arbeiders, blanken tegen zwarten, degenen die in het land geboren zijn tegen degenen die uit arme landen komen en veroordeeld worden tot de meest onzekere, ondankbare en slecht betaalde banen.
De bazen, de miljardairs, worden niet bedreigd door deze bewegingen. Integendeel. Vandaag de dag staan deze milities achter Trump en de 80 miljardairs die zijn campagne hebben gefinancierd.  Morgen zullen ze hun diensten verlenen aan andere bazen als het gaat om het breken van stakingen en het terroriseren van de uitgebuitenen.

Voor Biden, de nieuwe president van de Verenigde Staten, bood deze invasie van het Congresgebouw de gelegenheid om zich voor te doen als verdediger van de democratie en het « echte Amerika », dat « een voorbeeld van democratie en respect » zou zijn. En hij werd daarin gevolgd door de fractie van de Republikeinse Partij die Trump ontkende en door de « linkerzijde » van de Democratische Partij, vertegenwoordigd door Bernie Sanders, die het als een « zeer trieste dag voor de Amerikaanse democratie » zag.
Over wat voor soort democratie hebben ze het?! De door het parlement goedgekeurde wetten hebben de werkgevers er niet van weerhouden om de afgelopen decennia miljoenen werkers te veroordelen tot lage lonen en werkloosheid. Integendeel, zowel Democraten als Republikeinen hebben subsidiepakketten aangeboden om banken en grote bedrijven te steunen ten koste van openbare diensten en banen. En Biden belooft de kapitalisten nog meer geld dan Trump! Het resultaat is dat veel Amerikaanse arbeiders nu meerdere banen moeten werken om te overleven. Zonder geld hebben ze geen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voor duizenden jongeren in de arbeiderswijken zijn er zelfs geen scholen meer!

Het gesloten parlementarisme dat zij democratie noemen is slechts een dun scherm voor een repressief staatsapparaat met zijn politie en gevangenissen: elke dag wordt een zwarte of Hispaanse persoon, die het armste deel van de arbeidersklasse is, door de politie vermoord. Het is een repressief apparaat tegen de arme klassen. De wapens zijn in dezelfde richting gericht als die van de extreemrechtse milities.

Dus, om zijn verdediging te organiseren, kan de werkende klasse alleen maar rekenen op zijn eigen kracht, mobilisaties en vastberadenheid.

De Amerikaanse arbeidersklasse heeft, net als Europa, nog lang niet het laatste woord gezegd. Ze zal moeten vechten om haar levensomstandigheden te verdedigen. Als ze opnieuw wil strijden, kan de angst snel van kant veranderen. Want de arbeidersklasse die de machines doet draaien, die alle rijkdom creëert en de hele maatschappij laat functioneren, staat in het hart van het systeem. Mits ze zich organiseren achter hun eigen gemeenschappelijke belangen, hebben de arbeiders de mogelijkheid om de echte macht, die van de eigenaars van de banken en fabrieken, omver te werpen.

Dit is de enige effectieve manier om het gevaar van extreemrechts te bestrijden, zowel in de Verenigde Staten als hier: om zich voor te bereiden op de omverwerping van dit kapitalistische systeem dat de mensheid geen toekomst meer te bieden heeft, met uitzondering van de ergste barbaarsheden.
Van Brexit tot Covid: grenzen beschermen de werkers niet!

Van de ingang van de Kanaaltunnel in Calais tot in Veurne en vele andere richtingen staan er kilometers lange rijen vrachtwagens te wachten om Groot-Brittannië binnen te rijden. Na 31 december maakt Groot-Brittannië geen deel meer uit van de Europese Unie en proberen Britse bedrijven en huishoudens, die een tekort aan goederen verwachten, voorraden aan te leggen. 

De chauffeurs, die midden in deze chaos in hun vrachtwagens wonen en slapen om Groot-Brittannië te bevoorraden, spreken alle talen van Europa: ze zijn Pools, Bulgaars, Roemeens, Spaans en kunnen allemaal in een paar woorden Engels aan journalisten antwoorden. Zijn de grenzen die mensen verdelen ooit kunstmatiger en verouderd gebleken gezien de evolutie van de maatschappij?

Intussen speculeren de financiers van de City, die de Britse nationaliteit hebben, over de val van het Britse pond of van de aandelen in het geval van een « no-deal ». Zo gebruiken bankiers en financiers de geldstroom die de conservatieve regering van Boris Johnson in de sector stort « om zich voor te bereiden op de gevolgen » van Brexit.

Ze staan ver van de beloften van Brexit-voorstanders van « massale investeringen in de gezondheidszorg wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie niet meer hoeft te financieren ». Met meer dan 42.000 doden is Groot-Brittannië ook één van de landen met de meeste Covid-doden in Europa. De pandemie raakte een land waarvan de gezondheidssector werd verwoest door tientallen jaren van bezuinigingen en privatisering. Aan de vooravond van de pandemie waren er 11.000 vacatures in die sector. En het tekort werd natuurlijk sterk verergerd door de aanscherping van het immigratiebeleid van de Labourregering en de conservatieve regeringen, zoals die van de voormalige premier Theresa May, die opschepte over « het creëren van een omgeving die vijandig staat tegenover buitenlandse werknemers ».

Deze demagogie heeft de Britse werkers helemaal niet beschermd tegen armoede en werkonzekerheid. Maar die heeft de materiële moeilijkheden en de kwetsbaarheid van de arbeidsmigranten, die drie keer meer door het virus worden getroffen dan de rest van de bevolking, sterk vergroot.

Andere categorieën werkers zijn natuurlijk niet gespaard gebleven. 10 miljoen daarvan zijn afhankelijk van de Covid-werkloosheid, wat overeenkomt met 80% van het loon en betaald wordt door de overheid, wanneer de lonen al onvoldoende zijn. Dit is een groot geschenk aan de bazen, die geschoold personeel gratis zal kunnen houden na de Covid. Maar 4 miljoen « zelfstandige aannemers » (werkers zonder arbeidscontract) en 1 miljoen werkers met een precair contract dat bekend staat als « nuluurcontracten » (nul werkuren gegarandeerd door een contract, dus bij de goede wil van de baas), hebben geen recht op deze hulp en zijn afhankelijk van voedseldistributie of sociale programma’s.

De strijd tegen de pandemie is een fiasco geweest, maar voor veel bedrijven een lucratieve markt. De Johnson overheid heeft de organisatie van het testen en traceren toevertrouwd aan het accountants-kantoor Deloitte… dat het heeft uitbesteed aan Sodexo of andere bedrijven zonder expertise op dit gebied. Adviesbureaus zoals PWC en McKinsey kregen ook sappige contracten voor hun advies, terwijl het project om zes tijdelijke ziekenhuizen te openen, voor een bedrag van 220 miljoen pond, mislukte voordat één enkele Covid-patiënt was opgenomen.

Het gevaar van het coronavirus kan waarschijnlijk worden verminderd door vaccins. Maar de gevolgen van de economische crisis van het kapitalisme zullen nog worden verergerd door de gevolgen van Brexit. Er zijn al tienduizenden banen verloren gegaan in de industrie, met name in de automobielsector. En om het verlies aan inkomsten uit de handel met de Europese Unie en de stijging van de prijzen van hun producten als gevolg van de douanebelastingen te compenseren, zullen de Britse bazen de lonen en levensomstandigheden van de werkers nog resoluter aanvallen. 

Nationalistische en racistische demagogie is een gevaarlijk lokmiddel en een impasse voor de arbeidersklasse, en het creëren van een krachtsverhouding maakt het noodzakelijk om zich te verenigen met buitenlandse werkers. Maar verder laat de Brexit-impasse op zijn eigen manier zien dat het enige perspectief voor het oplossen van de problemen van de samenleving niet de terugtrekking in nationale (of regionale) grenzen is, maar juist de economische samenwerking tussen alle volkeren, op voorwaarde dat de arbeiders zich ontdoen van het kapitalisme.
Van kwaad tot erger, het falen van het kapitalisme
tegenover het virus en de armoede…

De beurs staat op een historisch hoogtepunt. Miljonairs worden rijk. Aan de andere kant van de maatschappij verloren tienduizenden arbeiders hun baan in België, en honderden miljoenen over de hele wereld, in de eerste lockdown en zijn nu afhankelijk van voedselhulp om te eten.

De wanhoop verspreidt zich ook onder veel zelfstandigen en winkeliers wier activiteit afhankelijk is van de consumptie van werkers. Tussen hun stilstaande activiteit en de daling van de koopkracht van de bevolking zien ze geen uitweg meer. De zelfmoord van een jonge Luikse kapster, die al haar spaargeld had geïnvesteerd om deze zomer haar salon te openen, zegt veel over deze situatie.

Uiteraard maken patronale organisaties, zoals de handelsfederatie, gebruik van het leed van kleine handelaren om druk uit te oefenen op de regering en te eisen dat de handel weer wordt opengesteld voor de feestdagen. De banken en de grote groepen die het pand verhuren, verpletteren de kleine handelaren het hele jaar door… Wat is er walgelijker dan de vertegenwoordigers van deze kapitalisten te horen zwaaien met de wanhoop van de handelaren en de zelfstandigen om de winsten van vooral het grootkapitaal te verdedigen?

Ziekenhuisdirecteuren van hun kant schreeuwen hun moeilijkheden en hun angst voor een derde golf als de afbouwmaatregelen te snel komen. De ploegen van de gezondheidszorg zijn inderdaad uitgeput.

De regeringen in Europa en de Verenigde Staten zeggen dat er een goed evenwicht moet worden gevonden tussen de bestrijding van het virus en economische stilstand. Maar het resultaat is honderdduizenden doden en een massale verarming van de bevolking, terwijl de zeer rijken hun rijkdom blijven vergroten.

Het is opvallend dat de kapitalistische samenleving door al haar techniek en organisatie niet in staat is om effectieve keuzes te maken om zowel de zieken te beschermen als degenen die voor hen zorgen, en tegelijkertijd te voorkomen dat mensen in armoede vervallen. Mandarijnen in supermarkten en onderdelen voor de assemblage van auto’s worden just-in-time over de grens vervoerd, uitzendbureaus verdelen op verzoek van bedrijven onzekere werkers in zomaar een paar uren. Maar het gebrek aan maskers, het gebrek aan reagentia voor screeningtests, het gebrek aan getraind personeel in ziekenhuizen en bejaardentehuizen, verlammen de inspanningen tegen de pandemie.

In de kapitalistische economie wordt niets gedaan, niets gemaakt, niets beslist als het de kleine minderheid van de grote aandeelhouders die de samenleving domineren, geen winst oplevert. Regeringen, die hun schatkisten openen om de winsten van de banken en het grootkapitaal in stand te houden, weigeren met de besparingsmaatregelen te stoppen in het onderwijs, in de gezondheid, het vervoer, kortom, in alles wat nuttig is voor de bevolking. Dit zou echter kunnen helpen om de ontbrekende banen te creëren en tegelijkertijd de effectiviteit van de strijd tegen het virus te verbeteren.

Maar het probleem van de kapitalistische klasse is niet om meer artsen, verpleegkundigen, leraren, bus- of treinchauffeurs op te leiden. Voor de kapitalisten is het niet direct winstgevend… dus het maakt niet uit.

Aan de andere kant gebruiken de bazen de angst voor werkloosheid en armoede om de onzekerheid in de bedrijven te veralgemenen en druk uit te oefenen op de werkers om achteruitgang te doen aanvaarden, op het vlak van lonen en werkomstandigheden.

De concurrentie, de competitiviteit, die de bazen gebruiken om deze aanvallen te rechtvaardigen, leiden tot een verandering in de samenleving die, zelfs als ze positief is, plaatsvindt door miljoenen werkers op te offeren en werkloos maken, en die vaak ook leidt tot oorlogen met tientallen verminkte en doden.

Het kapitalisme maakt geen gebruik van de creativiteit, van de kennis en technologie van de mensheid om de problemen te overwinnen waarmee de wereld in toenemende mate wordt geconfronteerd, of het nu gaat om gezondheidsrisico’s, de strijd tegen de opwarming van de aarde of de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, en de verwoestende gevolgen van onderontwikkeling. Daarom is de toekomst van de mensheid een socialistische, communistische samenleving, waarin de werkers met behulp van wetenschappers en ingenieurs vrijelijk zullen beslissen, omdat er geen kapitalistische graaiers meer zullen zijn.