Bpost:alleen de strijd loont

De werkers van Bpost staakten vier dagen lang om zich te verzetten tegen de overdracht van de krantenbedeling naar onderaannemers of een dochteronderneming. Dit zou hebben geleid tot ontslagen of een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden (en van de lonen?) voor degenen die zouden worden overgenomen door de dochteronderneming. Bovendien kondigde Bpost, die net de Staci-groep heeft gekocht voor 1,3 miljard euro, aan dat die de nachtpremies zou afschaffen, de routes om de drie maanden zou reorganiseren en de routes van afwezige postbodes zou verspreiden in plaats van ze te vervangen.

Peut être une image de 7 personnes

De staking werd druk gevolgd. Ze werd georganiseerd door de vakbonden op een ‘roterende’ basis, wat betekende dat elke activiteit van Bpost (sorteren, transport, levering) om de beurt staakte en de andere onderdelen blokkeerde. Dit was een manier om het inkomensverlies van de stakers en de betaling van vergoedingen door de vakbonden te beperken, maar het stelde de syndicale leidingen ook in staat om te vermijden dat alle stakers samen zouden komen. Dat voorkomt ook een sterkere mobilisatie aan te moedigen die de directie zou kunnen uitdagen. Op de stakingspikketen was de sfeer strijdlustig en sommige arbeiders wezen erop dat de staking was aangekondigd voor één maand!

Door de hele postbedeling te blokkeren, dwongen de werkers de directie om de meeste aanvallen in te trekken, althans in woorden. Het akkoord werd echter alleen bereikt met de Franstalige vakbonden. 

De Nederlandstalige vakbonden hadden geen staking uitgeroepen onder het voorwendsel van “het vermijden van een afvloeiingsplan”… Maar de vakbonden hebben de verzelfstandiging van het bedrijf aanvaard, wat een verslechtering voor de werkers zal betekenen!

De stakingsoverwinning is slechts tijdelijk; de directie is al bezig met de voorbereiding van de volgende aanval. Werkers zullen geen andere keuze hebben dan andere strijd te leiden als ze hun banen en arbeidsomstandigheden willen verdedigen. Ze zullen efficiënter zijn als ze werkers van andere bedrijven en sectoren die ook aangevallen worden, erbij betrekken!