De toekomst heet niet kapitalisme, maar de werkers aan de macht !

Ook dit jaar hebben zo’n 250 miljardairs en miljonairs, verzameld op het World Economic Forum in Davos, een oproep aan regeringen ondertekend om de allerrijksten meer belasting te laten betalen. Deze superrijken, die hun fortuin hebben gemaakt als aandeelhouders van Google, Amazon, Toyota en vele andere bedrijven die constant gebruik maken van belastingconcurrentie tussen landen om zo weinig mogelijk belasting te betalen, willen graag doen alsof ze weldoeners zijn!

Ze nemen niet te veel risico’s, want na zo’n publieke verklaring eist de bourgeoisie precies het tegenovergestelde aan de politici die haar dienen! In Frankrijk heeft Macron de vermogensbelasting afgeschaft, in de VS had Trump ze sterk verlaagd en veel belastingparadijzen, waaronder België, stellen zich open voor de rijksten…

Maar zelfs als de rijken meer belasting zouden betalen, zou dat niets verhelpen aan de tegenstrijdigheden waarin het kapitalisme wegzinkt.

Om zich de rijkdom van Oekraïne toe te eigenen, probeerden de Westerse kapitalisten Rusland aan de kant te schuiven: Poetin reageerde door Oost-Oekraïne militair te bezetten. Nu vrezen de Noord-Europese landen dat de oorlog zich zal uitbreiden.

Al 75 jaar voert de Israëlische Staat oorlog tegen het Palestijnse volk om hun land over te nemen. Deze oorlog dreigt nu de hele regio in vuur en vlam te zetten, van Libanon tot Iran, van Jemen tot Pakistan.

Om Amerikaanse bedrijven in staat te stellen meer winst te maken, probeert de Amerikaanse regering de concurrentie van Chinese kapitalisten aan banden te leggen. Het resultaat is een toename van de militaire spanningen rond Taiwan en China…

En het is precies het moment dat de NAVO heeft gekozen om, volgens een van haar leiders, “haar grootste manoeuvre sinds de Koude Oorlog” uit te voeren, met 90.000 gemobiliseerde soldaten die een confrontatie simuleren “met een vijand van vergelijkbare grootte”. Welke vijand? Rusland of China?

Een hoge NAVO-officier voegde daaraan toe: “Niet alleen de legers moeten in een oorlog kunnen opereren. De hele samenleving zal erbij betrokken zijn, of men dat nu leuk vindt of niet.”

Ja, deze militair weet heel goed dat oorlog vreselijke offers betekent voor alle gewone mensen! Zoals de revolutionaire socialisten van de vorige eeuw zeiden: de kapitalisten die zich voorbereiden op oorlog zullen de “bloedbelasting” eisen.

En als het gaat om belastingen en inflatie, weegt alles steeds zwaarder op de bevolking, de werkers in de privé en in de overheidssector, maar ook op kleine ambachtslieden en handelaars. Nu de klanten minder kopen, redden de aandeelhouders van de distributiebedrijven hun winsten door mensen te ontslaan, winkels te franchisen of te reorganiseren ten koste van het personeel.

De Staat bezuinigt op alle sociale budgetten om die van het leger te verhogen. Waar zijn de betaalbare woningen voor gezinsmoeders en gepensioneerden? Waar zijn de verpleegsters om de zieken te verzorgen? Waar zijn de leerkrachten Nederlands of mechanica? Waar is de huisarts die nieuwe patiënten aanvaardt? Waar is de gemeente- of bestuursambtenaar die de telefoon opneemt? De sportleraar, de kinderverzorgster? De strooiwagen, de bus, de afgelaste trein? Het postkantoor, de bank, de bakker?

En steeds meer mensen slapen op straat of in garages!

Elke ochtend gaan bezorgers, assemblagearbeiders, bouwmensen en al diegenen die een baan hebben naar hun werk, niet voor zichzelf of hun gezin, maar om het fortuin van de gasten op het forum in Davos te vergroten!

Sommige van deze rijke mensen maken zich zorgen. En terecht, want al dit onrecht en al deze oorlogen maken de weg vrij voor sociale explosies. En ze weten dat deze sociale explosies hun macht over de samenleving op de proef kunnen stellen en de minderheid van rijke mensen die de wereld naar een ramp leiden, ten val kunnen brengen.

Het kapitalisme verdeelt en zet de volkeren van de hele wereld tegen elkaar op, maar brengt ze tegelijkertijd samen in dezelfde bedrijven, dezelfde werkplaatsen, dezelfde bouwplaatsen, waar ze allemaal hetzelfde lot van uitbuiting ondergaan, dezelfde angsten delen voor de hoge kosten van levensonderhoud, ontslagen en, in veel gevallen, dezelfde angsten voor oorlog.

Het is deze klasse, de werkende klasse, van alle rangen en standen, ongeacht huidskleur of religie, die de hele samenleving laat functioneren, die de verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor het leiden van de hele wereldeconomie. Niet langer voor de winsten van miljardairs, maar zodat alle werkers, de hele bevolking, fatsoenlijk en in vrede kan leven. Het omverwerpen van het kapitalisme en het opbouwen van een wereldwijde socialistische samenwerking tussen de volkeren is de enige mogelijke menselijke toekomst.