Gaza wordt vermoord: Israël in dienst van het imperialisme

Na de moord op 1400 Israëli’s op 7 oktober is het Israëlische leger nu lukraak bezig met het afslachten van vrouwen, mannen en kinderen; het bombarderen van flatgebouwen, vluchtelingenkampen, ambulances, moskeeën, kerken… Er is geen plaats meer om te vluchten. Gezinnen hebben zich verenigd om “samen te sterven in plaats van apart”. Er zijn al meer dan 10.000 mensen gedood en hoeveel zijn er gestorven door gebrek aan water, voedsel en basismedicijnen?

Op de Westelijke Jordaanoever (het oostelijke deel van Palestina) is het geweld en het doden van Palestijnse boeren door Israëlische kolonisten toegenomen. Veel families verlaten hun land om te vluchten. Het leger steunt deze gewelddaden en heeft de afgelopen maand hele steden onder uitgaansverbod geplaatst. 

Vandaag, na 75 jaar Israëlische bezetting van Palestina, wordt aan het terrorisme van Hamas beantwoord met het terrorisme van de Israëlische Staat!

De leiders van de imperialistische Staten, in de eerste plaats de VS, dekken de massamoord op de Palestijnen toe. In feite keuren ze het goed omdat Israël al tientallen jaren hun meest betrouwbare bondgenoot is in deze essentiële regio voor olie en handel. Gewapend en gefinancierd door de VS heeft Israël in verschillende oorlogen tegen Arabische Staten aan de grootmachten laten zien dat het diegenen kan onderdrukken die hun belangen in het Midden-Oosten bedreigen. De leiders van de Verenigde Staten hebben Israël dus systematisch gesteund, ondanks de kolonisatie, landdiefstal en onderdrukking van de Palestijnen. Europese landen – waaronder België – volgden, hoewel ze enkele symbolische gebaren van medeleven naar de Palestijnen maakten.

Maar de door het imperialisme veroorzaakte chaos blijft niet beperkt tot Israël-Palestina. De VS heeft aanvallen uitgevoerd in Syrië, Israël bombardeert posities in Libanon en evacueert steden aan de grens, en Hezbollah dreigt met een regionale oorlog. Europa zal duidelijk te lijden hebben onder de gevolgen van het conflict en de verergering van de internationale spanningen. Nu al nemen antisemitische bedreigingen en antimoslim- en anti-Arabisch racisme overal sterk toe.

De rol van gevangenisbewaarder voor de Palestijnen die het imperialisme aan de Israëlische bevolking oplegt, is een impasse. Het land heeft altijd in een staat van permanente oorlog geleefd. De enorme uitgaven voor het leger, de veiligheid en de bouw van muren maken een paar kapitalisten rijk ten koste van lonen en pensioenen. De militarisering van de samenleving legt alle jongeren een dienstplicht van 24-32 maanden op en het leger neemt een steeds grotere plaats in het sociale en politieke leven van het land in. En het land wordt geregeerd door partijen die steeds meer extreemrechts en autoritair zijn.  

De leiders van de Arabische landen zijn geen bondgenoten van de Palestijnen. Deze dictaturen vrezen opstanden onder hun eigen bevolking. Tot 19 oktober heeft Algerije demonstraties ter ondersteuning van Palestina verboden. Egypte laat enkel maar een paar honderd buitenlandse of binationale inwoners van Gaza binnen. En we moeten niet vergeten dat de koning van Jordanië in september 1970 de vluchtelingenkampen liet bombarderen om de Palestijnse strijders te verpletteren, wiens populaire steun dreigend voor zijn macht aan het worden was.

De enige bondgenoten van de Palestijnse werkers zijn de werkers van de Arabische landen en ook van Israël en van de wereld.

Want om vrede te bereiken zijn VN-resoluties nutteloos. De imperialistische orde moet omvergeworpen worden en dat kunnen alleen de werkers doen.

Het imperialisme heeft oorlogen in de regio gecreëerd en in stand gehouden door kunstmatige scheidslijnen te vermenigvuldigen. Het veroordeelt de volkeren van arme landen tot ellende en uitbuiting, in het bijzonder in het Midden-Oosten. Dit zijn dezelfde imperialistische landen die met de levens van de Oekraïners oorlog voeren tegen Rusland, en China omsingelen met militaire bases en massaal herbewapenen in afwachting van een mogelijk wereldwijd conflict.

Achter het bestaansrecht van Palestijnen en Israëli’s ligt de zaak van alle onderdrukte mensen, van alle werkers. De omverwerping van het kapitalisme is essentieel als mensen op voet van gelijkheid willen leven, zowel in het Midden-Oosten als in de rest van de wereld.

Tegenover alle imperialisten en nationalisten die ons willen verdelen in Joden, Arabieren, Europeanen, Amerikanen, Chinezen, Russen… om ons hun beleid op te leggen, laten we zeggen aan welke kant we staan: die van de werkers van de hele wereld!

Want in het Midden-Oosten zal de verbroedering van Israëlische en Palestijnse werkers en alle volkeren van de regio tegen hun kapitalistische uitbuiters de verdeeldheid kunnen overwinnen en bijdragen aan de omverwerping van deze barbaarse orde!