Iran : de onderdrukking voortduurt

Sinds het begin van het jaar zijn er in Iran 354 mensen opgehangen, meer dan het dubbele van het aantal in 2021. Velen worden geëxecuteerd voor criminele feiten, maar hoeveel zijn het gevolg van toenemende armoede?

Na de moord op Mahsa Amini door de politie in september 2022 en de massale demonstraties die daarop volgden, werd het ophangen van tegenstanders opgevoerd. Om een regime van angst te vestigen.

Deze executies komen bovenop het schieten in menigten, vergiftigingen en willekeurige arrestaties die alle leeftijden treffen, inclusief jonge meisjes.
Dit dictatoriale regime van de mullahs zal uiteindelijk worden omvergeworpen.