Ryanair : dief

Nu de zomer voor de deur staat, heeft de directie van Ryanair aangekondigd dat ze de rustperiode tussen twee vluchten met één dag wil inkorten voor piloten die vanuit Charleroi vertrekken (drie dagen in plaats van vier).

Deze laatste aanval komt bovenop de chantage tijdens de pandemie, waarbij de directie dreigde 66 piloten te ontslaan om een “tijdelijke” verlaging van 20% van het loon van de piloten te krijgen. Sindsdien zijn de lonen echter nog steeds niet hersteld en is er nog steeds geen rekening gehouden met de indexering van augustus 2019!

Volgens de vakbonden hebben de piloten, nu de prijzen de pan uit rijzen, te kampen met een groot koopkrachtverlies, terwijl de aandeelhouders zich verrijken met de lonen van de piloten en het luchtverkeer weer bijna net zo is als voor de covid!

De directie van Ryanair probeert ook chantage te gebruiken door te verklaren dat ze bereid is om bepaalde eisen in te willigen in ruil voor het intrekken van de klachten die 50 piloten destijds hebben ingediend bij de arbeidsrechtbank.

Geconfronteerd met deze aanvallen en de weigering van de directie om toe te geven, hebben de piloten in België besloten om op 15 en 16 juli te gaan staken. Van de 180 Ryanair-piloten in België heeft 80% voor gestemd.