Nederland: extreemrechts in de regering

Tijdens de verkiezingen van november 2023 in Nederland was de extreemrechtse partij PVV, Partij voor de Vrijheid, nummer één met 23% van de stemmen. 

Al tientallen jaren spuit Geert Wilders – een voormalig lid van de liberale VVD-partij – zijn racistische, islamofobe retoriek en sociale demagogie in de media en in het parlement. Hij is nu bezig een regering te vormen met rechtse en extreemrechtse partijen.

Deze extreemrechtse overwinning volgt op die van de BBB: “Boer Burger Beweging” bij de senaatsverkiezingen van maart 2023. De overwinning van de BBB volgde op grote protesten van boeren in Nederland over hun leefomstandigheden en tegen milieunormen. 

De BBB beweerde de boeren te verdedigen door de Europese milieunormen af te schaffen en gebruikte deze retoriek, net als Geert Wilders, samen met anti-immigranten demagogie.

Regeringspartijen maken de weg vrij voor extreemrechts

Alle regeringspartijen: liberalen, socialisten, centristen, enz. zijn de anti-immigranten demagogie van Geert Wilders achterna gelopen. Ze hebben in de regering een anti-immigrantenbeleid gevoerd en de racistische, nationalistische en reactionaire retoriek van extreemrechts herhaald. Zozeer zelfs dat Wilders tijdens de campagne in vergelijking bijna een gematigde leek!

Een half jaar na de verkiezingen maakt de PVV zich op om een regering te vormen met de liberale VVD, de centrumrechtse NSC en de agrarische BBB.  In plaats van de opkomst van extreemrechts te voorkomen, hebben deze partijen niet alleen de thema’s en retoriek ervan overgenomen, maar regeren ze nu samen met extreemrechts!

Een regeringsprogramma dat op verdeling berust…

In een tijd waarin de koopkracht en de gezondheidszorg de grootste zorgen van de mensen zijn, bereidt de nieuwe regering zich voor om een slag toe te brengen aan immigranten en het gif te zaaien van de verdeeldheid onder werkers.

Het regeringsprogramma belooft strengere grenscontroles en maakt gezinshereniging nog ingewikkelder. Migranten worden systematisch gecriminaliseerd, de bewaking wordt opgevoerd en asielzoekers zullen onder steeds zwaardere omstandigheden worden opgesloten. In een tijd waarin de huisvestingscrisis in Nederland bijzonder acuut is, krijgen immigranten de schuld en wordt hun toegang tot sociale huisvesting verder bemoeilijkt.

De belangrijkste patronale organisaties (VNO-NCW en MKB-Nederland) zijn weliswaar niet altijd tegen het harde optreden tegen arbeidsmigranten, maar hebben al wel duidelijk gemaakt dat beperking van immigratie in sectoren als de zorg en de technologie niet aan de orde is. Deze sectoren zouden niet functioneren zonder duizenden buitenlandse werkers. Op het gebied van immigratie zal de Nederlandse regering, net als elders, waarschijnlijk moeten buigen voor de eisen van de grote bazen.

en ten dienste staat van het patronaat

Extreemrechts en deze nieuwe regering staan in dienst van de werkgevers. De PVV-regering plant al bezuinigingsmaatregelen om verhogingen van militaire uitgaven en cadeautjes aan werkgevers te financieren – zoals de 2,5 miljard euro die de regering net heeft betaald voor het halfgeleidersconcern ASML.

Enerzijds kondigt de regering al bezuinigingen aan op de budgetten voor chronische ziekten, ouderenzorg en onderwijs. Aan de andere kant is de regering al bezig met het terugdraaien van een aantal sociale maatregelen zoals het verhogen van het minimumloon, en heeft al de BTW verhoogd op een hele reeks producten.

Wat betreft de door de regering beloofde afschaffing van milieunormen voor boeren: dit zal waarschijnlijk de grootste producenten verrijken en rechtstreeks de gezondheid en het milieu van de boeren zelf vernietigen.

Een « trouwe » ambtenaar aan het hoofd van de regering

Uiteindelijk zal Geert Wilders niet zelf de regering leiden; hij heeft de post van premier toevertrouwd aan Dick Schoof. Deze voormalige directeur van de inlichtingendiensten heeft alles in huis om de burgerij gerust te stellen. Hij is door een voormalig Eurocommissaris omschreven als een “zeer loyale en toegewijde ambtenaar”.

Als directeur van de inlichtingendiensten liet hij de privérekeningen van burgers monitoren en volgen en gaf hij privé bedrijven de opdracht om moskeeën te monitoren en te infiltreren.

Tegen extreemrechts en patronaat kunnen de werkers alleen op hun eigen kracht rekenen

Net als in België, Frankrijk en de rest van Europa is extreemrechts in Nederland in opkomst en zaait verdeeldheid. De regeringspartijen hebben de weg vrijgemaakt door de bevolking bezuinigingen op te leggen, te snijden in openbare diensten, reactionair beleid over te nemen en zelfs rechtstreeks met extreemrechts te regeren. In plaats van een dam, hebben ze een snelweg voor extreemrechts gemaakt!

Alleen grootschalige strijd onder de leiding van de werkers zelf zal het mogelijk maken om extreemrechts en het gif van verdeeldheid dat ze zaait terug te dringen. Want in sociale strijd kunnen werkers van alle nationaliteiten zich verenigen tegen hun gemeenschappelijke patronale vijand! En dit zal onvermijdelijk racistische vooroordelen en de verdeeldheid tussen werkers terugdraaien.