Hoofdartikel van de fabrieksbladjes van Lutte Ouvrière in Frankrijk : Er zal geen uitweg zijn zonder een revolutionaire communistische partij!

We willen de kiezers bedanken die in de eerste ronde op een van de kandidaten van Lutte Ouvrière hebben gestemd. Ze gaven uiting aan hun bewustzijn en trots dat ze deel uitmaken van de werkende klasse en betuigden de belangen van de werkers. En ze hadden gelijk.

Deze stroming van 350.000 mensen is nog bescheiden. En bij gebrek aan een echte arbeiderspartij raakt het werkvolk verloren in de zoektocht naar een opperste redder die niet bestaat.

Deze opperste redder werd lang bij links gezocht. Vandaag de dag zien veel arbeiders hem in het extreemrechtse partij Rassemblement National. Dit is een dodelijke weg voor de arbeidersklasse.

A cartoon of a fist exploding into a box

Description automatically generated

Het extreemrechtse RN, zoals alle partijen die meedingen naar de regering, respecteert de kapitalistische orde en is fundamenteel toegewijd aan de grote bourgeoisie, die het monopolie heeft op de fabrieken, banken en distributieketens. Ze promoot de meest reactionaire ideeën: racisme, vreemdelingenhaat en onderdrukking van vrouwen.

Het ergste is dat deze nieuwe postulant in de rol van opperste redder werkers tegen elkaar opzet op basis van hun afkomst, hen verdeelt en verzwakt, op een moment dat de werkende klasse haar eenheid nog harder nodig heeft voor de komende gevechten tegen haar dodelijke vijanden, het grootkapitaal, de meesters van de grote bedrijven en de financiële wereld.

Het is dus uitgesloten voor een bewuste werker om RN te stemmen. Er is natuurlijk geen sprake van om op een kandidaat van Macron te stemmen die de werkende mensen met voeten heeft getreden. 

Kiezers van Lutte ouvrière willen misschien stemmen op een kandidaat van het Nouveau Front Populaire* (Nieuw Volksfront) tegen het RN. Als dat zo is, kunnen ze dat doen zonder zich te moeten schamen. In de eerste ronde hebben ze hun mening gegeven over deze politici, hun afwijzing van deze partijen die, elke keer dat ze regeerden, hun eigen beloften hebben verraden om zich te onderwerpen aan de wil van de bourgeoisie, en zo het RN dichter bij de regeringsmacht hebben gebracht.

Degenen die geen zin hebben om hun beleid goed te keuren, waaronder dat van voormalige ministers en voormalige presidenten, kunnen ook zonder wroeging niet naar de stembus gaan hun wantrouwen te uiten ten opzichte van de hele politieke kaste van de bourgeoisie en de instellingen van de staat.

De kapitalistische maatschappij werkt alleen goed voor de rijksten, voor miljardairs, voor de grote bourgeoisie, terwijl de werkende klasse winsten en dividenden moet uitzweten voor deze bevoorrechte enkelingen die geen respect hebben voor mensen of de planeet. Om dit te veranderen is de kracht en eenheid van de werkers nodig, gemobiliseerd tegen de grote bourgeoisie, vechtend met hun eigen wapens, die van de massale staking en fabrieksbezettingen.

Morgen zullen extreemrechts en racisten zich sterker en meer gerechtigd voelen om niet alleen allochtone werkers te kleineren en aan te vallen, maar iedereen die de uitbuiting uitdaagt. Maar één ding zullen ze ons niet afnemen: onze onmisbare rol in de economie, het feit dat werkers alles in deze maatschappij laten draaien. Zij vormen het hart van de productie, het transport, de handel, de banken en de openbare diensten. De bazen hebben ons allemaal nodig en dat geeft ons de middelen om te vechten en gerespecteerd te worden.

We hebben een partij nodig die werkers van alle nationaliteiten en afkomst samenbrengt, achter een programma dat hun dagelijkse belangen verdedigt en werkt aan de omverwerping van het kapitalisme.

We hebben een partij nodig die de beste tradities van de arbeidersbeweging nieuw leven inblaast, gebouwd op het fundamentele idee dat er twee tegengestelde klassen in de maatschappij zijn: de bourgeoisie en de werkende klasse, en dat de strijd van de werkers alleen zal ophouden als de bourgeoisie omver geworpen wordt. Een partij die stelt dat degenen die de maatschappij laten draaien haar ook moeten besturen.

Ja, de partij van de werkende klasse moet een revolutionaire partij zijn: de toekomst van de hele mensheid hangt ervan af, want de voortzetting van de burgerlijke orde stort ons in crisissen, oorlogen en barbarij.

Dus werkers, laten we niet bang zijn. Laten we de rangen sluiten en ons organiseren in een partij! In het verleden heeft de arbeidersklasse grote strijd geleverd. 

Het is op basis van deze geschiedenis dat we opnieuw een echte communistische, revolutionaire en internationalistische werkerspartij moeten opbouwen!

Nathalie Arthaud

*Een groepering van linkse en radicaal-linkse partijen