1

Lonen of dividenden?

De Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA heeft het aangedurfd: zij pleit voor de toepassing van een indexsprong om « bedrijven waarvan het concurrentievermogen wordt ondermijnd, enige adempauze te geven »! Oh echt? En waarom niet de dividenden eventjes laten pauzeren?