Een onmenselijk systeem dat omvergeworpen moet worden!

image_pdfimage_print

GlaxoSmithKline (GSK) heeft 900 afvloeiingen in België aangekondigd, wat 10% van zijn personeel in België maakt! GSK is een farmareus met bijna 100 000 loontrekkenden ter wereld. 

Die zit helemaal niet in de rats. Integendeel is de verkoop in 2019 met 10% gestegen en de netto winst met 30%. Met meer dan 6,6 miljard winst in 2019 — wat 155 000 jaarlonen voor werkers betekent — zouden de aandeelhouders van deze trust ruim genoeg hebben om de lonen van het personeel dat ze aan de deur willen zetten, te betalen.  Awel, neen! Nogmaals is het aan de werkers dat ze vragen om opofferingen te doen! Deze keer zou het wegens geplande reorganisatie zijn; een andere keer was het de verkoop die te laag was, of nog problemen met de concurrentie…

In feite vinden de miljardairs, de rijkste aandeelhouders en hun dienaars in de raden van bestuur van de firma’s allerlei voorwendsels om de winsten te verhogen ten nadeel van de werkers en van de consumenten. Dit is des te schandaliger omdat de consumenten zieke personen zijn die verplicht zijn geneesmiddelen te kopen!

Dit zijn de rampzalige gevolgen van het kapitalisme in een rijk land! Maar aan de andere kant van de wereld, in een arm land zoals Congo, is de toestand van de mensen nog erger!

Omdat Congo arm zou zijn? Integendeel! Congo is één van de rijkste regio ter wereld, in bossen en minerale hulpbronnen, in het bijzonder in ertsen die nodig zijn in de moderne industrie! Maar sinds meer dan een eeuw wordt deze regio letterlijk geplunderd door kapitalistische maatschappijen. Koning Leopold II en later de hele Belgische kapitalistische klasse hebben er ruim van geprofiteerd. Het waren de sectoren van ivoor en rubber, en het zijn nu deze van bos en koper, diamant, coltan voor de mobiele telefoons en recentelijk voor kobalt voor elektrische batterijen waarvan de vraag vandaag explodeert!

Deze rijkdommen, in plaats van de bevolking te verrijken, veroorzaken de hebzucht van de kapitalistische groepen. De oorlog rond deze rijkdommen hebben miljoenen slachtoffers gemaakt, alleen voor de laatste 20 jaar.

De Belgische premier, als vertegenwoordigster van de belangen van de kapitalisten van hier, heeft deze week de Congolese premier bezocht en ze belooft opnieuw op militair vlak samen te werken! Alsof dat land nog meer wapens nodig zou hebben!

Het is lang geleden dat de Congolese regering de controle op het hele land is kwijtgeraakt. In het mijngebied zijn het gewapende bendes die het land controleren en zijn het de industriële groepen die direct of indirect zaken doen met sommigen van deze bendes.  Geen Staat meer, geen douanerechten meer te betalen, geen arbeidswetten te respecteren, geen minimumloon, geen sociale zekerheid, geen rechtbank om zich te verdedigen, geen vakbond…

De grote firma’s in hightech vinden er grondstoffen tegen lage prijzen . Maar hun paradijs is een hel voor de kinderen en de vrouwen die de grond met blote handen moeten graven, in talloze mijnen zonder ondersteuning, onder toezicht van gewapende cipiers. Ongevallen komen zeer vaak voor, en begraven deze slavenwerkers.

En terwijl de regeringen van Europa de elektrische wagen gebruiken als ecologisch voorwendsel om de winsten van de grote autobedrijven te steunen, zijn de regio’s waar de ingrediënten van de batterijen worden gevonden, regio’s die even groot als België zijn, in giftige woestijnen veranderd.  Het water voert toxische zware metalen en aarde mee die het leven onmogelijk maken.  De werkers en de bewoners van de omgeving worden vergiftigd door de stof en verplicht om vervuild water te drinken.  Steeds meer kinderen worden geboren met zware afwijkingen:  « misvormde handen, geen neus, macrocefalie » leest men in de krant Le Soir. En de volwassenen lijden ook aan cataract, de vertroebeling van de lens, die tot blindheid kan leiden.

Overal ter wereld is het de plundering en de vernieling om enkele parasieten van de financiën te verrijken.  Deze maatschappij die op winst en uitbuiting berust, heeft geen toekomst. 

Maar deze werelddictatuur van het kapitaal is niets zonder de werkers die de fabrieken doen draaien, de computerprogramma’s coderen, in de mijnen graven, de goederen vervoeren… De mensheid heeft geen ander keuze dan in opstand te komen.  En die is er al mee begonnen. De werkende klasse zal het kapitalisme omverwerpen, de kapitalistische parasieten onteigenen en de maatschappij op een menselijke basis bouwen!