De rijken nog rijker

Download PDF

Volgens het Franse patronale blad Les Echos zijn de « dividenden op wereldniveau gedurende het tweede trimester blijven stijgen ondanks de economische vertraging. »  « De som is om te dromen… Zulke 51,8 miljard dollar zijn door de bedrijven aan de aandeelhouders gestort… » En de gestorte dividenden zijn in tien jaar verdubbeld. De Belgische bedrijven scoren goed. De droom van de rijken is echt de nachtmerrie voor de werkers!