Ze dromen ‘s nachts…om ons gratis te zien werken

image_pdfimage_print

Pieter Timmermans, vertegenwoordiger van de VBO, zou de duur van de nacht willen verkorten! Gezien het moeilijk is… zou hij zich tevredenstellen met het verkorten van de wettelijke duur van de nacht. Voor hem zou de nacht alleen om 24u moeten beginnen en om 6u moeten stoppen, in plaats van 20u en 8u zoals het vandaag in de wet staat.

Een manier om de lonen van diegenen die verplicht zijn ‘s nachts te werken, te verlagen.

Tezelfdertijd wil de VBO meer vrijheden voor de bedrijven om nacht- of weekendwerk op te leggen. Ze hebben totaal geen interesse voor de talrijke studies die het kankerverwekkende effect van het nachtwerk aantonen, samen met de beperking van de levensverwachting met 5 à 10 jaar van diegenen die ‘s nachts werken.

De bazen spelen met de angst voor de werkloosheid om te trachten achteruitgang op te leggen die de gezondheid en het sociaal leven van de loontrekkenden ernstige schade toebrengt.