De roof van de eeuw

Sinds het jaar 2000 zijn de prijzen in België gemiddeld met 38% gestegen: schoolkosten (die normaal niet zouden bestaan): +69%; voeding: +48%; vervoer: +39%; woning, water, gas en elektriciteit: +56%. De grote ketens stemmen met elkaar overeen om de prijzen te verhogen door tegelijk de lonen te bevriezen… en de Staat doet precies hetzelfde!

Het is dringend tijd om deze georganiseerde bende een halt toe te roepen.