Minder werkloosheid?

Dit is het liedje dat door de regering en het patronaat herhaald en herhaald wordt: de werkloosheid zou dalen en sommige beroepen zouden werkkrachten ontbreken.

Op de website van de Federale OverheidsDienst “Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg” vindt men een andere statistiek, waarover veel minder gepraat wordt: het aantal vacatures per 1 000 werklozen. Men leert hierop dat er in 2012, 110 banen aangeboden werden voor 1000 werklozen, wat al rampzalig was. Vandaag is dat maar 88 banen.

Ondanks alle subsidies die aan het patronaat uitgedeeld worden en alle inspanningen die de werklozen opgelegd krijgen, blijven er dus 912 op 1000 in de kou staan. Om iedereen een correcte baan met een correct loon te geven, moet men het verbod op ontslagen opleggen, samen met het verdelen van het werk onder iedereen, zonder loonverlies!