De regering is schuldig aan misbruik van kwetsbare personen!

Onder het mom de aanwerving van gehandicapte personen gemakkelijker te maken (en vooral minder duur) laat de regering de bazen toe sociale bijdragen niet meer te betalen voor de Contracten voor Beroepsaanpassing (CAP). Contracten waarmee een gehandicapte persoon een arbeidscontract zou kunnen krijgen in een bedrijf.

Resultaat: als de gehandicapte werker aan het einde van zijn CAP-contract, dat 2 jaar kan duren, niet vast aangeworven wordt, heeft hij dan geen recht op werkloosheidsuitkering, op betaald verlof en heeft hij niet bijgedragen voor zijn pensioen en zijn eventuele kindergeld wordt dan tot een minimum beperkt. Onder het mom de gehandicapte werkers beter te integreren, stort de regering hen in de onzekerheid.