De PRO’s’ en de echte professionelen

Tijdens haar toespraak voor het Parlement droeg Sophie Dutordoir de PROS van haar communicatiecampagne op haar bloes. Hiermee wil ze de spoormannen overtuigen.  PROS SAMEN voor Professionalisme, Respect, Ondernemerschap en Samenwerking.

De spoormannen hebben in haar direct een geniale dame erkend die zonder twijfel erin zal slagen de buskruit opnieuw uit te vinden.

Ze zijn altijd professioneel geweest en wat hen ongerust maakt, is dat Mevrouw Dutordoir een consulting bureau nodig heeft om te doen alsof ook zij het zal worden…