Schamele pensioenen

Met het pensioensysteem met punten dat de regering wil invoeren, moet men het equivalent van een gemiddelde loon (bruto 3 401 € per maand in 2017) krijgen om één punt per arbeidsjaar te verdienen.

Diegene die alleen 80% van dat gemiddelde loon krijgt, zal dan maar 0,8 punt verdienen, enz.

Zelfs de arbeider of bediende die 47 jaar zonder werkloosheids- en ziekteperiode zal gewerkt hebben, zal maar een fractie van het gemiddelde pensioen krijgen (bruto 1200 per maand in 2017).