Monthly Archives: février 2020

image_pdfimage_print

Dividenden: nieuwe toppen

2019 is een prachtig jaar geweest voor de aandeelhouders van de hele wereld: de grootste bedrijven hebben hen 1 430 miljard dollars uitgedeeld, wat een stijging is van 3,5% betekent. Deze som geld komt uit een vergrote uitbuiting van de arbeidersklasse op wereldschaal, van de geblokkeerde lonen, van de ontslagen, … Miljoenen werkers worden uitgebuit…

Deze schuld is niet van ons

Men hoort over een overheidstekort dat 12 of 13 miljard zou bedragen. Waar is het geld naartoe gegaan? Zijn onze pensioenen gestegen? Neen. Zijn de scholen verbouwd? Neen. Heeft de overheid massaal in de ziekenhuizen, de bejaardentehuizen, de crèches en de scholen aangeworven? Neen. Is het openbaar vervoer verbeterd? Neen. De winsten integendeel zijn gestegen,…

Hun rijkdom is onze ellende

In Wallonië hebben in 2019 meer dan één miljoen mensen oproep moeten doen op het OCMW: ofwel om leefloon te krijgen, om hulp te krijgen om een energiefactuur te betalen, of nog om een bril te kopen Onder hen zijn er veel werkers met een baan! Iedereen moet een correcte baan en een correct loon…