3de week staking bij General Motors in Verenigde Staten

46 000 werkers van General Motors staken al drie weken tegen de
aangekondigde sluiting en voor de lonen. Vanaf de tweede dag van de staking
heeft de directie een krachttoer geprobeerd door aan te kondigen dat ze de verzekeringscontracten
voor ziekte van alle stakers zou stoppen. Dit heeft de woede nog versterkt en
het aantal stakers is gestegen, en ze moest dan publiekelijk afstand doen van
haar bedreigingen.

De staking is populair en de solidariteit organiseert zich rond
piketten. Inwoners, gepensioneerden van het bedrijf, werkers uit andere
bedrijven komen om hun steun materieel en moreel te geven. Groepen van werkers
uit Ford of Fiat-Chrysler komen de stakers op de piketten bezoeken.

Maar de UAW, de vakbond van de autowerkers die de staking heeft
gelanceerd in het geheel van de GM vestigingen, laat de werkers van de twee
andere bedrijven uit de autosector in stand-by. De vakbond wil blijkbaar geen
algemene staking zien starten bij de « big three », wat als een oorlogsverklaring
zou klinken voor de hele burgerij en in een echte aanval van de werkende klasse
zou kunnen veranderen tegen het constant achteruitgaan dat al meer dan veertig
jaar wordt gedwongen!

In de autosector hebben de bazen met de medeplichtigheid van de
syndicale leidingen de indexering van de lonen op de prijzen geschrapt, terwijl
er een grote inflatie was; ze hebben het loon van de nieuwe werkkrachten
gehalveerd voor hetzelfde werk; ze hebben bescherming tegen perioden van
werkloosheid of met vermindering van de gewerkte uren geschrapt; ze hebben
overuren opgelegd die weekends vervangen door tegelijk de betaling van deze
uren te verminderen. Het aantal personeelsleden is fors gedaald, terwijl de
winsten van de aandeelhouders uit de pan gevolgen zijn.

Deze keer is de staking goed gestart en de werkers willen niet laten
gaan. De staking gaat over echt belangrijke punten die het geheel van de
werkers van de drie grote bouwers aanbelangen. En als de werkers van Ford en
Chrysler hun kameraden die staken komen steunen, is het wel omdat ze voelen dat
ze beter niet gewoon wachten op de uitslag van de match.
Geen vertrouwen

5 000 pensen hebben in Rouen betoogd om meer transparantie te eisen over
de risico’s na de brand van fabriek Lubrizol. Veertig klachten zijn ingediend.

Men kan inderdaad ongerust staan voor de informatie die stukje bij
beetje wordt gegeven door de Franse overheid. Meer dan 5 200 tonnen chemische
producten zijn in vlam opgegaan, en het zouden op de vestiging meer dan een
duizendtal vaten producten overblijven, waaronder 160 in zeer slechte staat die
dringend afgevoerd zouden worden. Bijna 20% van de landbouwgrond van het
departement ondergaan beperkende maatregelen die tot de vernieling van de
productie kunnen gaan.

Dat neemt niet weg dat de Franse ministers elkaar in de media blijven
opvolgen om te zeggen dat alles goed gaat!
Italië: de « democratie » volgens de bourgeois politici

Een paar dagen nadat Salvini, xenofobische leider van de
Lega, de val heeft veroorzaakt van de coalitie tussen zijn
extreemrechtse partij en de Vijfsterrenbeweging, is een akkoord
getekend tussen de M5S en de Democratische partij van Matteo Renzi.
Deze twee partijen scholden nochtans elkaar uit.

Zoals overal hebben de Italiaanse politici de mond vol
« democratie ». Maar deze keer doen ze alles om nieuwe
verkiezingen te vermijden. En op deze manier vergroten ze de afkeer
van de gewone mensen nog meer. Afkeer die Salvini, demagoog eerste
klasse, gaat schaamteloos blijven gebruiken.

De werkers uit Italië hebben alle redenen om Salvini,
zijn racistische ideeën en politiek te verwerpen want die zaait haat
tussen uitgebuitenen. Maar ze hoeven ook niets te verwachten van de
andere bourgeois politici.