VS: Extreemrechts doet stoer

Honderden aanhangers van Trump zijn het gebouw van het Congres in Washington D.C. binnengedrongen, wat vier uur chaos en vijf doden veroorzaakte. Trump had zijn aanhangers opgeroepen om te demonstreren en om te protesteren tegen zijn verkiezingsnederlaag, en tienduizenden van hen kwamen uit het hele land. Met de passiviteit of medeplichtigheid van sommige politieagenten die belast waren met de verdediging van het gebouw en/of dankzij hun vrijwillige onvoorbereidheid, konden sommige van de demonstranten het gebouw binnenkomen, waarbij ze een paar kantoren plunderden.
Het zijn deze groepen, dicht bij of leden van Amerikaans extreemrechts, die tegen de lockdown demonstreren, die “Black lives matter” demonstranten aanvallen – soms schietend op hen -, die graag gewapend paraderen.  Velen van hen zijn navolgers van de Ku Klux Klan, nazi’s of blanke supremacisten.

Dit milieu zal niet verdwijnen met de verkiezingsnederlaag van Trump, nog minder met deze gewelddadige, reactionaire en gewapende milities, ongetwijfeld versterkt door hun demonstratie op Capitol Hill. Deze bendes kunnen steeds actiever, arroganter en gewelddadiger worden en onder andere voorwendselen weer mobiliseren.

De crisis en de chaos waarin het kapitalisme wegzinkt, vormen een voedingsbodem voor hun ontwikkeling. Ze aarzelen niet om de gerechtvaardigde woede van de arbeidersklasse te gebruiken en stellen zich op als de meest radicale en vastberaden oppositie tegen politici, partijen en het staatsapparaat, maar niet tegen de kapitalisten, hun uitbuiting en hun winstbejag. Het is altijd om de woede af te wentelen van degenen die verantwoordelijk zijn voor het kapitalisme naar de buitenlanders en degenen die armer zijn dan zichzelf. Het is altijd om verdeeldheid te zaaien, en zelfs het geweld, onder arbeiders, blanken tegen zwarten, degenen die in het land geboren zijn tegen degenen die uit arme landen komen en veroordeeld worden tot de meest onzekere, ondankbare en slecht betaalde banen.
De bazen, de miljardairs, worden niet bedreigd door deze bewegingen. Integendeel. Vandaag de dag staan deze milities achter Trump en de 80 miljardairs die zijn campagne hebben gefinancierd.  Morgen zullen ze hun diensten verlenen aan andere bazen als het gaat om het breken van stakingen en het terroriseren van de uitgebuitenen.

Voor Biden, de nieuwe president van de Verenigde Staten, bood deze invasie van het Congresgebouw de gelegenheid om zich voor te doen als verdediger van de democratie en het “echte Amerika”, dat “een voorbeeld van democratie en respect” zou zijn. En hij werd daarin gevolgd door de fractie van de Republikeinse Partij die Trump ontkende en door de “linkerzijde” van de Democratische Partij, vertegenwoordigd door Bernie Sanders, die het als een “zeer trieste dag voor de Amerikaanse democratie” zag.
Over wat voor soort democratie hebben ze het?! De door het parlement goedgekeurde wetten hebben de werkgevers er niet van weerhouden om de afgelopen decennia miljoenen werkers te veroordelen tot lage lonen en werkloosheid. Integendeel, zowel Democraten als Republikeinen hebben subsidiepakketten aangeboden om banken en grote bedrijven te steunen ten koste van openbare diensten en banen. En Biden belooft de kapitalisten nog meer geld dan Trump! Het resultaat is dat veel Amerikaanse arbeiders nu meerdere banen moeten werken om te overleven. Zonder geld hebben ze geen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voor duizenden jongeren in de arbeiderswijken zijn er zelfs geen scholen meer!

Het gesloten parlementarisme dat zij democratie noemen is slechts een dun scherm voor een repressief staatsapparaat met zijn politie en gevangenissen: elke dag wordt een zwarte of Hispaanse persoon, die het armste deel van de arbeidersklasse is, door de politie vermoord. Het is een repressief apparaat tegen de arme klassen. De wapens zijn in dezelfde richting gericht als die van de extreemrechtse milities.

Dus, om zijn verdediging te organiseren, kan de werkende klasse alleen maar rekenen op zijn eigen kracht, mobilisaties en vastberadenheid.

De Amerikaanse arbeidersklasse heeft, net als Europa, nog lang niet het laatste woord gezegd. Ze zal moeten vechten om haar levensomstandigheden te verdedigen. Als ze opnieuw wil strijden, kan de angst snel van kant veranderen. Want de arbeidersklasse die de machines doet draaien, die alle rijkdom creëert en de hele maatschappij laat functioneren, staat in het hart van het systeem. Mits ze zich organiseren achter hun eigen gemeenschappelijke belangen, hebben de arbeiders de mogelijkheid om de echte macht, die van de eigenaars van de banken en fabrieken, omver te werpen.

Dit is de enige effectieve manier om het gevaar van extreemrechts te bestrijden, zowel in de Verenigde Staten als hier: om zich voor te bereiden op de omverwerping van dit kapitalistische systeem dat de mensheid geen toekomst meer te bieden heeft, met uitzondering van de ergste barbaarsheden.