Twee gewichten en één enkele geldige maat!

Met grote computermiddelen heeft de RVA onregelmatigheden opgespoord die in drie jaar 99,4 miljoen euro betekenen die als werkloosheidsuitkeringen ten onrechte werden betaald.

Maar terwijl de RVA de grote middelen gebruikt, klagen de procureurs-generaal de belachelijke middelen aan waarover ze beschikken om de fiscale en sociale fraude van de grote fortuinen en van de grote bedrijven achter te volgen. En deze fraude bereikt tientallen miljarden euro per jaar…

De procureurs-generaal stuiten echter ook op het zakengeheim, waarachter deze grote fraude zich verbergt. Maar wanneer de werkers alles wat ze weten via hun werk bij elkaar in het openbaar zullen doen, zullen ze alles kunnen weten over de grote kapitalisten, hun fortuinen en zullen ze die kunnen controleren.