Twaalf keer meer dan voorzien!

In 2O12 had de notionele interestaftrek het mogelijk gemaakt voor de grote bedrijven om van hun belastingen te besparen voor 6,16 miljard euro, wat evenveel als winstderving was voor de Staat… Toen de wet in 2005 is goedgekeurd (ook door de PS en SP.a kamerleden) werd de kost ervan rond 500 miljoen geschat. Sindsdien wordt de foute berekening elk jaar aangeklaagd, om dan het jaar nadien nog groter te worden.

Maar er zijn foute berekeningen die goed berekend worden… En altijd in het voordeel van de rijksten.