Twee Belgiës, één rijk,het andere arm

Recente gegevens van Sciensano (het officiële volksgezondheidsinstituut) benadrukken de ongelijkheden in België, en niet die tussen Belgen en immigranten of tussen Walen en Vlamingen.

Aan de ene kant heb je het België van de bourgeois wijken, met de beste huisvesting, de best gefinancierde scholen en de beste vervoers- en gezondheidsdiensten.

Aan de andere kant heb je de volkswijken, waar de straten niet sneeuwvrij worden gemaakt, scholen in verval raken, sociale diensten sluiten en woningen vervallen.

Bovenaan de lijst van de meest verwaarloosde gemeenten: Sint-Joost, Charleroi en Colfontaine, waar velen van ons wonen!

Deze ongelijkheden op de plaatsen waar wij wonen zijn een weerspiegeling van een maatschappij die verdeeld is in twee kanten met tegengestelde belangen: aan de ene kant de uitbuiters en aan de andere kant de uitgebuitenen, wiens werk de uitbuiters verrijkt!