Stop de patronale“uitverkoop”!

Als reactie op het ontslag van een vakbondsdélégué heeft het ABVV op dinsdag 9 januari een stakingsoproep gedaan in de Lidl-opslagplaats in La Louvière. 

De délégué, die al 17 jaar bij het bedrijf werkte, werd maandag ontslagen toen hij terugkwam van vakantie. Dinsdag kondigde de directie nog een ander ontslag aan, dat van een toekomstige kandidaat voor de sociale verkiezingen.

De vakbond, die het directe doelwit was, organiseerde op dinsdag en woensdag een blokkade van het distributiecentrum, totdat een deurwaarder aankwam met dreiging van dwangsommen, wat een einde maakte aan de blokkade.

Deze ontslagen maken deel uit van wat de bazen “sociale solden” noemen. Deze cynische uitdrukking verwijst naar het kwartaal dat voorafgaat aan het begin van de sociale verkiezingscampagne. Tijdens deze drie maanden bereikt de vergoeding die de directies moet betalen voor het ontslaan van afgevaardigden zijn minimum. Om de vier jaar maken veel bedrijven hiervan gebruik om zich te ontdoen van afgevaardigden en toekomstige kandidaten voor de sociale verkiezingen.

De directies proberen ook druk uit te oefenen op de werkers en hun toekomstige gekozen vertegenwoordigers door te proberen het idee over te brengen dat, zoals de ontslagen afgevaardigde van de La Louvière-opslagplaats het uitdrukte, “de directie doet wat ze wil met iedereen”.

Maar dat de directies doen “wat ze willen”, komt van het feit dat de werkers zich alleen individueel en per bedrijf proberen te verdedigen.
De vakbondsleidingen weten dat de uitbuiters om de vier jaar deze ontslagen versnellen. In 2019 zijn in veel bedrijven al tientallen délégués ontslagen.

Deze ontslagen hebben slechte gevolgen voor het moraal en de strijdlust. En toch zou het mogelijk zijn om erop te anticiperen en zich ertegen te verzetten! Door zich voor te bereiden op een brede mobilisatie – en de vakbonden zouden kunnen helpen als ze dat zouden willen – zouden de werkers de kracht hebben om de “sociale solden” en alle ontslagen, van die van de délégués tot die van de uitzendkracht, te annuleren!