Tag: vakbond

Oplichterij

De leiders van het ABVV hebben uiteindelijk het ont-werpakkoord met het patronaat niet aanvaard. Zelfs met de beste wil om het patronaat de sociale vrede te garan-deren was het voor hen moeilijk om dit akkoord te ver-dedigen, zonder alle geloofwaardigheid te verliezen bij de werkers. Tegen de onzekere mogelijkheid om mis-schien een paar lonen te…

De berg klaar om een klein ei te baren

De onderhandelingen tussen patronale en syndicale vertegenwoordigers hebben hervat in een “positieve sfeer” volgens Marc Goblet, algemene secretaris van het ABVV die blij is dat de regering het belang – volgens hem – heeft erkend van de sociale overleg. Grote bazen en syndicale leiders “overleggen” dus. Waarover? Over een marge voor eventuele loonsverhogingen tussen 0,3…

Vakbond of bedrijf, men moet kiezen

De ACV bereidt zich voor om te besparen en 200 banen te schrappen via brugpensi-oen. Zoals om het even welk bedrijf laat de vakbond zijn bedienden en leden betalen voor het verlies van 100 miljoen euro (volgens het persbericht van de vakbond), en misschien ook voor het feit dat die minder geld van de Staat…