Tag: avc

Vakbond of bedrijf, men moet kiezen

De ACV bereidt zich voor om te besparen en 200 banen te schrappen via brugpensi-oen. Zoals om het even welk bedrijf laat de vakbond zijn bedienden en leden betalen voor het verlies van 100 miljoen euro (volgens het persbericht van de vakbond), en misschien ook voor het feit dat die minder geld van de Staat…