Tag: ABVV

Op de kap van de werklozen

Juist op tijd voor de verkiezingscampagne heeft de regering een besluit van toe-passing formeel geacteerd dat uitzonderingen aan de hervorming van de werk-loosheid bepaalt, de hervorming die dus vanaf 2015 tienduizenden werklozen hun werkloosheidsuitkeringen ontneemt. Sommige categorieën van werklozen, zoals jongeren met een handicap, of, in sommige gevallen, vrouwen die deeltijds wer-ken, zullen niet vanaf…