Op de kap van de werklozen

Juist op tijd voor de verkiezingscampagne heeft de regering een besluit van toe-passing formeel geacteerd dat uitzonderingen aan de hervorming van de werk-loosheid bepaalt, de hervorming die dus vanaf 2015 tienduizenden werklozen hun werkloosheidsuitkeringen ontneemt. Sommige categorieën van werklozen, zoals jongeren met een handicap, of, in sommige gevallen, vrouwen die deeltijds wer-ken, zullen niet vanaf 2015 hun werkloosheidsuitkeringen zien verdwijnen.

Voor Anne Demelenne, voorzitster van het ABVV, was dat de gelegenheid om op te roepen op de PS te stemmen die een belangrijke bemiddeling zou zijn voor de vakbonden en de werkers die ze verdedigen, want die “een eerste stap vooruit om de uitsluitingen van de werkloosheid te verminderen” zou hebben gedaan. Ze ver-geet zo te zeggen dat het dezelfde regering is met de PS aan de leiding die deze on-rechtvaardige maatregel tegen de werklozen heeft beslist.

Anne Demelenne kan zich misschien tevreden stellen met dit zoethoudertje van de regering. Maar deze uitzonderingen veranderen de besliste maatregel niet. De wer-kers die vandaag werkloos zijn en anderen die misschien morgen het worden, zul-len dat niet kunnen aanvaarden!

Het zeer symbolische achteruitgaan voor alleen een paar stappen van het patronaat zal maar de tijd van de verkiezingen duren. Met of zonder de PS zal de patronale aanval vanaf 26 mei doorgaan. Maar het is niet op de syndicale leiders dat de wer-kers kunnen rekenen om de algemene strijd te organiseren om een stop af te dwin-gen aan de uitbuiters en zijn dienaars in de regering.