Steeds rijkere kapitalisten / Steeds armere gepensioneerden

De verhoging van de pensioenleeftijd betekent minder betalingen door de Staat en dus meer mogelijkheden voor cadeaus aan bedrijfsbazen en aandeelhouders.

Het gaat er ook om iedereen die het zich kan veroorloven, aan te zetten tot pensioensparen bij de banken om nog meer geld weg te sluizen, waarvan een groot deel in de speculatie terecht zal komen. Dit zal tijdelijk financiële winsten opleveren… en de crisis verergeren!

En al degenen die zich geen pensioensparen kunnen veroorloven, komen in armoede terecht.