“Akkoord over opvangcrisis” : niet akkoord!

Afgezien van enkele beloften over het aantal opvangplaatsen of de kwestie van het opsluiten van kinderen, lijkt het akkoord dat de regering op donderdag 10 maart heeft ondertekend op een lijst met cadeautjes voor extreem-rechts: geen collectieve regularisatie, einde van de opvang binnen 30 dagen na een negatieve beslissing, strengere regels rond gezinshereniging, enz.

Dit is schandalig en onmenselijk terwijl België geen gebrek heeft aan lokalen of middelen om mensen op te vangen die geen andere keuze hebben dan de ellende en de oorlogen te ontvluchten die het kapitalisme veroorzaakt.