Onze menselijke broeders, onze klassenbroeders

Al maanden kamperen honderden migranten bij het Noordstation in Brussel en in het Maximilien-park. Ze slapen op de grond, zonder sanitair, in onmenselijke omstandigheden. Alleen een paar vrijwilligers geven hen het hoognodige: boterhammen, soep, dekens en slaapzakken.

Van de regering krijgen deze migranten, waarvan sommigen nog kinderen zijn, alleen vernederingen en soms slagen. De politie valt hen lastig, en vorige week hebben een paar grootschalige politie-invallen plaatsgevonden om hen weg te jagen. Tientallen zijn aangehouden, wat voor hen betekent teruggestuurd te worden op de weg van ballingschap en hun leven opnieuw te riskeren.

De regering herhaalt al maanden dat ze alles gaat doen om een “wilde” kamp zoals die van Calais te vermijden en ze verwijst naar de sanitaire risico’s omdat gevallen van tbc en schurft inderdaad vastgesteld zijn. Zo hypocriet! Het gaat er maar over migranten waardig op te vangen en hen een gezonde woning te bezorgen, wat niet moeilijk zou zijn. Het zijn de middelen niet die ontbreken. Deze regering overweegt inderdaad de aankoop van nieuwe militaire vliegtuigen voor 100 à 150 miljoen dollars per stuk.

Maar volgens de logica van Francken, Jambon en anderen, zou het waardig opvangen van migranten anderen aantrekken en de crisis nog verergeren. Dit is maar een leugen! Of ze nu wel opvang krijgen of niet, de migranten zullen blijven komen omdat in Soedan blijven waar 12 miljoen mensen nu van de honger sterven, geen optie is. Beter het land verlaten en proberen te immigreren, ook al het sommigen hun leven kost. In Eritrea blijven waar één van de bloedigste dictatuur heerst? In het Midden-Oosten blijven dat in vuur en vlam verkeert? Geloven dat Europa een welvaart en rustig eilandje kan blijven zijn in een oceaan van ellende is maar een illusie. De werkelijkheid wordt elke dag bloediger.

O, de regering handelt niet door racisme. De armen van hier worden op dezelfde manier behandeld, en niet alleen door de N-VA. De bedelaars worden uit de stadscentra weggejaagd zowel in Antwerpen als in Charleroi. En morgen als oude mensen prullen op straat zullen verkopen, omdat hun pensioen niet meer voldoet om te leven, kan men zeker zijn dat ze niet beter behandeld zullen worden!

Al vinden de ministers dat een werkloos die niet bereid is kilometers te doen, en soms te verhuizen om werk te vinden, gestraft verdient te worden! Werk zoeken koste wat het kost is nochtans precies wat de migranten doen. Want, zoals wij, ze maken deel uit van de werkers die hun armen of hun hoofd tegen een loon moeten verhuren om te leven.

De demagogie van de kapitalistische leiders heeft als doel de slachtoffers van hun onmenselijk systeem tegen andere slachtoffers op te zetten, eerder dan tegen de verantwoordelijken van deze absurde maatschappij.

Ja, de werkers van hier en de migranten uit daar staan in dezelfde kamp. Het zijn onze broeders, onze klasse- en strijdkameraden! Door alle obstakels te trotseren, door zeeën door te steken en prikkeldraden te boven te komen, op zoek naar een toekomst, weigeren ze het lot dat dat kapitalistische wereld”orde” hen maakt. Dat orde waarin een kleine minderheid zich mateloos verrijkt op de rug van de grote meerderheid van de bevolking. Dat orde dat de regeringen uit de rijke landen koste wat kost willen houden door middel van militair geweld en het behouden van dictaturen… en als het nodig is, door het mitrailleren en bombarderen met straaljagers die honderden miljoenen kosten.

Wanneer ook wij zullen weigeren precaire contracten, miserabele pensioenen en lonen te krijgen, dan zullen we ook tegenover dezelfde politie staan.

Daarom moeten we elkaar niet laten verdelen. Samen zijn we de arbeidersklasse die in staat is het patronaat en de regering terug te dringen en zelfs een einde te maken aan dat onmenselijk systeem.

Daarom moeten we de vrijheid van beweging en vestiging voor de migranten eisen! Rijken mogen zich overal verplaatsen en vestigen, armen moeten dat ook mogen doen!