Congo: nog steeds slachtoffer van de imperialistische plundering

20 jaar geleden stierf Mobutu. Met de medeplichtigheid van de Belgische regering heeft hij Congo gedurende 32 jaar zijn dictatuur opgelegd voor zijn grote winst en die van de Belgische kapitalisten.

Vandaag is de naam van de dictator veranderd en er zijn ook Chinese bedrijven die er voordeel van trekken maar dit is steeds de bevolking die opdraait voor de plunderingen van de rijkdommen van de streek door de imperialisten: Mijnwerkers die met blote voeten werken, verhongerde boeren, volledige regio’s die in vuur en vlam staan wegens lokale oorlogen… Dit is het lot van de werkers in deze streek die de rijkste ter wereld is wat ertsen betreft zoals uranium, diamant, kopen, coltan…