Niet de werklozen moeten gecontroleerd worden, wel de werkloosheidsmakers!

De Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude, Bart Tommelein (VLD), heeft beslist de onverwachte controles van de RVA aan huis toe te laten bij de werklozen die verdacht worden het feit dat ze samenwonend zijn te verbergen.

Overleven met een werkloosheidsuitkering is een dagelijkse strijd, en wat de uitkeringen voor samenwonenden betreft voldoen ze zelfs niet om een huur en eten te betalen.

Ministers versterken de controles op de werklozen, maar er is geen sprake van de verantwoordelijken van de werkloosheid aan te pakken.

Hiervoor zullen de werkers de boekhouding van de bazen moeten controleren, de nodige aanwervingen opleggen en de ontslagen verbieden!