Hun winsten of onze lonen?

De groep Volkswagen heeft een eerst overzicht uitgegeven van zijn resultaten voor 2017. De groep heeft een netto winst van 11,7 miljard euro gemaakt, meer dan het dubbele van vorig jaar en ook meer dan in 2014, het laatste recordjaar.

Elke van de 630.000 loontrekkende van de groep in de wereld heeft de aandeelhouders netto18.500 euro opgebracht.

Miljarden stromen en stromen. En onze lonen?!