Staking in de openbare sector tegen de hervorming van pensioenen

Op 27 februari organiseert de Centrale van de overheidsdiensten van het ABVV stakingsacties en een betoging in Doornik tegen de gevolgen van de hervorming van puntenpensioen in de openbare sector. Deze hervorming zou inderdaad als resultaat hebben het pensioen van de ambtenaren in overeenstemming te brengen met dat van andere categorieën werkers, die tot de laagste in Noord-Europa behoren.

De vakbond stelt ook vast dat de herkenning van de “zwaarte” van sommige beroepen, die de duur van de loopbaan korter zou kunnen maken, is maar een afleiding van de regering die zelfs geen budget voorziet om deze maatregel te financieren.

Ook al voldoen de reacties van de vakbond niet, tegenover de aanval tegen onze pensioenen, zullen al de werkers die hieraan zullen meedoen, gelijk hebben om hierover te discussiëren en hun collega’s mee te slepen, want een echte mobilisatie over het geheel van de loon-, pensioen- en werkgelegenheidsproblemen zal alleen lukken door de betrokkenheid van de werkers zelf.