Hun pariteit

Alexander De Croo en Paul Magnette waren er trots op aan te kondigen dat voor het eerst in de geschiedenis van het land evenveel vrouwen als mannen in de regering zitten. 

Ja, vrouwen zullen ook kunnen beslissen welke bedrijven ze willen privatiseren, welke plaatsen in het Midden-Oosten ze willen bombarderen, tegen wie ze de politie willen sturen…

Aan de andere kant is de regering gevormd ten koste van de rechten van de vrouw, omdat de voorwaarde voor de coalitie was het afzien van het volledig decriminaliseren van abortus. En de meerderheid van de vrouwen zal een gemiddeld pensioen van 882 euro blijven ontvangen, omdat meer dan 90% van hen nooit 45 jaar loopbaan krijgen, gezien ze die moeten onderbreken om voor kinderen te zorgen.

In de mond van burgerlijke politici is pariteit niets anders dan rook en spiegels. Vrouwen zullen, net als alle werkers, op hun mobilisatie moeten rekenen om hun rechten te waarborgen.