De regering verandert, de minachting voor de werkers blijft.

Na 16 maanden uitstel zijn 7 politieke partijen (PS, Spa/Vooruit, MR, Open VLD, Ecolo, Groen, CD&V) er moeizaam in geslaagd een federale regering te vormen. De angst voor nieuwe verkiezingen was sterker dan de concurrentie tussen deze verschillende partijen, omdat ze bang waren voor de groeiende ontevredenheid van de bevolking.
Maar het doel van al deze partijen, of het nu over Nederlandstalige of Franstalige partijen gaat, is niet om aan de behoeften van de werkers te voldoen, maar om de belangen van de bourgeoisie, de grote bazen en de aandeelhouders te blijven dienen. Ze voorzien niets om de dringende problemen van de werkers op te lossen, terwijl die laatste dagelijks geconfronteerd worden met steeds meer ontslagen, onzekere contracten, een hogere werkdruk en dalende inkomsten.
De enige sociale maatregel die ze hebben kunnen aankondigen is het verhogen van het minimumpensioen naar 1.500 euro… tegen 2030! Mits je 45 jaar hebt gewerkt en zonder te weten of het bruto of netto zou zijn! 
Men heeft zelfs Paul Magnette horen uitleggen dat hij nooit voorstander was geweest van een verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar, omdat hij zelf het gevoel had dat hij op die leeftijd nog kon werken! Arbeiders, verpleegkundigen, leerkrachten die ruim voor hun zestigste versleten zijn door de steeds zwaardere werklast, hebben niets te verwachten van deze regering!
Aan de andere kant zal het patronaat profiteren van de miljarden euro’s aan subsidies van de Europese herstelplannen, evenals van de belastingvoordelen op overuren en opleidingsdagen, die bovenop alle belastingvoordelen komen die de grote bazen al genieten. 

En het is niet een mogelijke belasting op een paar financiële transacties die het grootpatronaat kan afschrikken. Als zo’n belasting het licht zou zien, zou het de Staat slechts 150 tot 300 miljoen euro opleveren, een habbekrats gezien de miljarden die ze verdienen. Want ondanks de economische crisis worden er fortuinen gebouwd. In maart waren er 27 miljardairs in België, vandaag zijn het er 31! Er bestaat geld om de problemen van de maatschappij op te lossen!

Tegenover de onophoudelijke aanvallen van de bazen, de ontslagprogramma’s en de faillissementen van bedrijven moeten de werkers hun eisen laten horen. Regeringen, of het nu gaat om federale of regionale overheden, in het Noorden of in het Zuiden, zullen de grote bazen alleen maar helpen om winst te maken en die te verhogen. De arbeiders, die alle rijkdom creëren, die de maatschappij draaiende houden, hebben geen andere keuze dan zich te verdedigen. Ze moeten samen optreden en een actieplan opstellen, want het grootkapitaal en de overheden kennen alleen de krachtsverhoudingen.

Het is noodzakelijk om minder te werken om allemaal te kunnen werken, zonder loonverlies. De lonen moeten worden verhoogd, niet de winst noch de dividenden. De werkers moeten controle hebben over de miljarden euro’s die het grootkapitaal gaat innen: dit geld moet worden gebruikt om banen en lonen te garanderen, niet om de winst te verhogen. Tegenover de explosieve stijging van de werkloosheid moeten ook banen worden gecreëerd in de gezondheidszorg, het onderwijs, het vervoer en alle diensten die nuttig zijn voor de bevolking. In deze tijden van epidemieën zou dit vanzelfsprekend moeten zijn. Maar zelfs dan zullen we er voor moeten vechten, want als de gezondheidssituatie zo zorgwekkend is, is het omdat de regeringen nog steeds niet het juiste doen.

Behalve het opleggen van het dragen van maskers, het beperken van het sociale leven, terwijl ze ons vragen om te gaan werken, wat hebben ze gedaan? Is het openbaar vervoer versterkt om de promiscuïteit te verminderen? Nee. Heeft het onderwijs de middelen gekregen om in kleine groepen te werken? Is er extra personeel aangeworven om de afwezigheid van zieke mensen te compenseren? Nee.

Zelfs de laboratoria, in het hart van de gezondheidsstrijd, zijn geïmproviseerd en ontbreken aan personeel. Wat de ziekenhuizen betreft, het zijn niet de bespottelijke aankondigingen die ons kunnen geruststellen: de aangekondigde 1,2 miljard euro zal zelfs de verliezen in verband met de Covid niet goedmaken, terwijl de ziekenhuizen vóór de pandemie al schrijnend gebrek aan middelen hadden. Het enige wat de regeringen serieus doen is de grote bedrijfswinsten te hulp schieten. Dit is een Staat ten dienste van de bourgeoisie!

De werkers hoeven alleen maar klappen te verwachten van het grote kapitaal en zijn Staat. Werkers kunnen alleen op zichzelf rekenen, op hun collectieve strijd om zichzelf te redden!