Frontex-wet: een aanval tegen alle werkers!

Bijna alle partijen hebben twee schandelijke wetten in het federaal parlement goedgekeurd. 

De ene vergroot de mogelijkheden om migranten vast te houden en uit te zetten, terwijl de andere Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap, toestaat om op Belgisch grondgebied te opereren.

Tot nu toe was Frontex alleen actief aan de grenzen van de Europese Unie, waar het als taak heeft migranten tegen te houden om op het Europees grondgebied te komen. Hoezo? Door hun boten weg te schuiven of hele boten te laten verdrinken terwijl ze hen konden redden. Gewapende Frontex-agenten zullen nu op straat of in het openbaar vervoer kunnen controleren, arresteren en “dringende maatregelen” kunnen nemen.

Met het Europees pact inzake asiel en migratie dat door de landen van de Europese Unie is aangenomen, zullen de bevoegdheden van Frontex verder worden uitgebreid. En in heel Europa zijn er steeds meer maatregelen tegen migranten. Zelfs PS en Ecolo hebben deze wet goedgekeurd!

In januari nam Frankrijk een wet aan die het veel moeilijker maakt voor migranten om de nationaliteit te krijgen en de weinige voordelen die sommigen nog kunnen krijgen. In het Verenigd Koninkrijk staat een recente wet de autoriteiten toe migranten uit te zetten naar Rwanda, zelfs voordat ze asiel hebben aangevraagd. Op 2 mei maakte de Europese Unie een miljard euro vrij voor Libanon om “Syrische vluchtelingen tegen te houden”.

Politici beweren dat ze migranten willen “ontmoedigen” om naar Europa te komen. Ze houden de vooroordelen in stand dat migranten naar Europa komen om te profiteren van overheidsuitkeringen, om het gemakkelijk te hebben, of zelfs om Europeanen te “vervangen”… in totale strijd met de realiteit!

Migranten zijn werkers die armoede of oorlog ontvluchten! En het zijn dezelfde regeringspartijen die deze anti-migrantenwetten aannemen die de plundering van de landen van herkomst van de migranten hebben georganiseerd en blijven organiseren voor de grotere winst van de Westerse kapitalisten.

Dit zijn dezelfde mensen die de bombardementen op Afghanistan, Irak, Syrië en Libië hebben laten plaatsvinden of direct bevolen en die de massamoorden op Palestijnen en gewapende bendes in Congo steunen.

Zij zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor de chaos die elk jaar meer migranten op de wereld brengt, zozeer zelfs dat hun aantal in de afgelopen 40 jaar is verdubbeld. En de meesten van hen zoeken hun toevlucht niet in Europa, maar in buurlanden die slechts iets minder arm zijn dan hun eigen land.

Politici die migranten aanvallen weten dat deze maatregelen miljoenen mensen er niet van zullen weerhouden om elders een betere toekomst te zoeken, tegen welke prijs dan ook. Ze proberen gewoon de woede van werkende mensen af te leiden door migranten als zondebok te gebruiken. Maar dat zal hen er niet van weerhouden migranten binnen te halen zodra de kapitalisten ze nodig hebben. Zoals in Polen en Hongarije, waar extreemrechtse regeringen massale immigratie hebben georganiseerd om aan de behoefte van de grote bazen aan arbeidskrachten te voldoen…

Dit komt omdat de meeste migranten zonder papieren, maar ook degenen met een werkvergunning, worden uitgebuit in de moeilijkste banen: bouw, schoonmaak, catering, bezorging, enz. Het niet regulariseren van de situatie van veel migranten is een direct cadeau aan de grote bedrijven die veel migranten voor hongerlonen in dienst nemen, rechtstreeks of via tussenpersonen.

Werkers hebben er dus alle belang bij om deze Frontex-wetten, die de onzekerheid van migranten nog verder zullen vergroten, aan de kaak te stellen. Ze hebben er belang bij om dit te doen omdat bazen altijd beginnen met het aanvallen van de zwakste werkers voordat ze hun aanvallen uitbreiden naar alle werkers.

Maar het is ook in het belang van alle werkers, want alleen door arbeidsmigranten aan te spreken als klasse-broeders en zusters zal het arbeiderskamp de overhand kunnen hebben op de bazen. Anders zullen verdeeldheid en concurrentie tussen arbeiders opnieuw het wapen van de bazen zijn om de strijd te belemmeren. 

En arbeidsmigranten, die vaak veel obstakels hebben overwonnen om hier te komen, kunnen de strijd alleen maar versterken door hun moed en vastberadenheid! Het geweld van de Staat en de bazen weerhoudt migranten er niet van om voor hun belangen te vechten!

Vorige week staakten Uber-koeriers, van wie velen zonder papieren zijn en gedwongen werken via tussenpersonen die een deel van hun loon opstrijken! In 2022 staakten een aantal huishoudelijke hulpen zonder papieren om de onveiligheid en het geweld waaraan ze worden blootgesteld aan te klagen, waarbij sommigen bedreigingen van hun werkgevers trotseerden!

Laten we dus nationalistische, racistische en xenofobe ideeën bestrijden! De enige profiteurs zijn de uitbuitende en oorlogszuchtige kapitalisten! Werkers van alle landen, verenigt u om de miljardairs en hun demagogische dienaren omver te werpen!