Categorie: Hoofdartikel

Het “competitiviteitspact”: achter het platte bedrog is er een effectieve aanval op de lonen!

De federale regering heeft aangekondigd een ak-koord te hebben gevonden over een “pact voor com-petitiviteit en werkgelegenheid”. Dit komt na maan-den druk vanuit de patronale kamp om de zogezegd “loonhandicap” te verminderen, lees: om de lonen te verlagen. En kijk: ineens zullen we integendeel een daling van de BTW op de elektriciteit krijgen, als men…

Tegen de plaag van de werkloosheid : verbod op ontslagen!

De federale overheidsdienst heeft geteld dat er sinds 2010 44.360 arbeidsplaatsen zijn geschrapt in het kader van collectieve ontslagen. Het is alsof de gemeente van Dendermonde, met al haar inwoners, was van de kaart verwijderd. En dit zonder de duizenden ontslagen mee te tellen die in kleine bedrijven plaatsvinden en die niet verklaard zijn als…

Niet de werkers kosten te veel, wel de concurrentie en de winst!

“De helft van de Belgische werkgevers denkt eraan te ontslaan, tenzij de regering maatregelen neemt om de loonkosten te verlagen”, heeft Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het patronale verbond VBO gewaarschuwd. Zoals gewoon doet het patronaat aan chantage: aanvaard loonverlagingen, verlagingen van terugbetalingen en van vergoedingen van de sociale zekerheid, anders gaat men banen moeten…

De eisen van de arbeidersklasse moeten op straat gebracht worden!

Woensdag 23 oktober hebben 4000 politiemannen in Brussel betoogd om « meer respect » te vragen en meer repressiemaatregelen tegen « onbeleefd ge-drag » tegenover zich. Veel politiemannen leven in-derdaad moeilijk met de rol die de overheid hen doet spelen, tegen de criminaliteit die met de crisis groter wordt, tegen de werkers die zich tegen…

Jobs en lonen eerst!

De «loonkostenhandicap», hoeveel keer hebben ze dat woord herhaald. Want voor het moment pro-beert het patronaat een nieuwe wet op te leggen die als doel heeft in de komende jaren de lonen te ver-minderen. En iedereen zit nu bezig om deze be-roemde «handicap» te becijferen. Het Planbureau schat die rond 5,1%; de patronale organisaties rond…

Duitsland: er is geen mirakel, wel een klassenoorlog!

Angela Merkel heeft de parlementsverkiezingen zonder enige moeite gewonnen. Terwijl de crisis de meerderheden in heel Europa heeft omgezet, blijkt de herverkiezing van Merkel voor een derde mandaat een uitzondering. Een uitzondering die ons wordt uitgelegd door het zogenoemd Duitse economische mirakel. Duitsland zou de crisis «zonder problemen » doorgemaakt heb-ben, zeggen de enen; wanneer…

Syrië: nee tegen de aanval, zelfs als die “beperkt” is!

De Westerse regeringen hebben de druk gezet om een interventie tegen het bewind in Damascus voor te bereiden. Maar na zich te hebben geëngageerd wacht Barak Obama liever op een stemming van het Ameri-kaanse congres. En zijn bondgenoot François Hollan-de zal niet alleen deze risicovolle operatie inzetten. Deze militaire acties waren bedoeld om het be-wind…

Tegen de barbarij van het kapitalisme!

Sinds 6 september bezetten een paar Afghaanse gezinnen een leeg gebouw in Brussel in de hoop de regering van beslissing te laten veranderen over hun uitzetting naar Afghanistan. Deze actie volgt de mobilisatie die sinds juli duurt en die meer dan 300 mensen betreft, waaronder veel kinderen, die voortaan geen verblijfsvergunning en daarom ook geen…