Arbeidersstrijd / Lutte Ouvrière in de gemeenteraads verkiezingen in La Louvière

Lutte Ouvrière stelt een lijst voor met communistische werkers en militanten voor de gemeenteraads verkiezing in La Louvière.

De kandidaten van de lijst Lutte Ouvrière hebben tijdens de campagne uitgelegd dat het noch burgemeesters, noch de ministers zijn die de macht hebben om om het even wat te veranderen, en dat de macht in de handen van de kapitalistische klasse is.

Ze hebben gezegd dat het nodig is dat er een communistische partij opnieuw opgericht wordt die andere vooruitzichten zal kunnen geven voor de toekomstige strijd. Want het is de strijd die echt bepalend is voor ons lot. Door hun collectieve mobilisatie kunnen de werkers de maatschappij veranderen omdat de hele maatschappij afhangt van hun intellectuele en handenarbeid.

In deze arbeidersgemeente die verwoest is door de werkloosheid zullen de werkers dus de mogelijkheid krijgen om revolutionaire communistische werkers in de gemeenteraad te verkiezen. Ze zullen er de ogen en oren van de werkers zijn en als spreekbuis werken voor alle toekomstige mobilisatie.

De werkers kunnen hun stembrief gebruiken om hun verzet te uiten, niet alleen tegen de politici, maar tegen al dat systeem waar de kapitalisten het recht hebben om de werkers tot de werkloosheid te veroordelen om meer winsten te maken. Deze stemming zal een middel zijn om onze fierheid van arbeider en arbeidster uit te drukken en om elkaar te tellen voor de komende strijd.