De Middellandse zee: een massagraf

In de loop van september zou één migrant op vijf die de Middellandse zee heeft proberen over te steken, gestorven zijn. Sinds een tiental jaren, volgens diverse schattingen, zouden er 30 000 mensen gestorven zijn tijdens het oversteken van Libië naar Europa. De Middellandse zee is een massagraf geworden!

Deze slachting is het gevolg van de sluiting door de Europese regeringen van alle migratieroutes. En vandaag heeft één van de enkele schepen die de schipbreukelingen nog steeds probeert te redden, de Aquarius zelfs geen vlag meer die hem in staat stelt wettelijk te varen.

De verantwoordelijkheid van de grote mogendheden is overduidelijk in de oorlogen, in de werkloosheid en de rampzalige ellende in deze landen die de migranten ontvluchten. En door hen de deuren te sluiten, veroordelen de Europese regeringen vrouwen en mannen ter dood, mensen die alleen een plaats zoeken waar ze gewoon hun brood zouden kunnen verdienen en voor hun gezin kunnen zorgen.