Oorlogenscenario

Een van de scenario’s voor het verloop van de oorlog in Oekraïne waaraan het Duitse leger werkte, is uitgelekt. Het voorzag in het sturen van 300.000 NAVO-soldaten naar Polen in juni 2025. 

Dit scenario, ook al wordt het door het Duitse leger als « het ergste » beschouwd, is waar de bourgeoisie zich op voorbereidt… en ons op wil voorbereiden.

Zoals een onderzoeker aan het Koninklijk Militair Instituut van België stelt: “De studies en scenario’s dienen om de publieke opinie voor te bereiden. Beetje bij beetje wordt de Europese bevolking gewend gemaakt aan oorlog, omdat de publieke opinie het plotselinge sturen van honderdduizenden soldaten niet zou accepteren. De weg wordt geëffend voor het idee van een oorlog in het Oosten”.