Vrijstellingen van vennootschapsbelasting betaald door onze belastingen

Cadeaus aan bedrijven in de vorm van belastingvrijstellingen op lonen bedragen nu negen miljard euro per jaar! Ter vergelijking: het budget voor werkloosheids- en loopbaanonderbrekingspremies bedraagt slechts 6,6 miljard euro!

Zoals de werkbonus, de verlaging van de patronale bijdragen, bedrijfswagens, flexijobs… Allemaal gefinancierd door de belastingen die we betalen op ons loon, energie, brandstof, onze vuilnisbakken, onze auto’s… op alles! En dan hebben we het nog niet eens over de boetes, die alleen maar toenemen.

Het is een vorm van circulaire economie! We betalen belasting zodat de overheid de lonen financiert in plaats van de bazen.